Filmprojekt med lågstadiet

Animera mera!

 

Sagotema. Hösten 2013
En åk 2 klass från Tunaskolan deltog i ett projekt där de med hjälp av pedagoger från Kulturskolan (Bild, Animation & Stråk) färdigställde korta sagoanimationer.

Sagotema. Våren 2012
Under fyra förmiddagar får elever från Åk 1/2 BMSL, Åk 3 Vegaskolan och ytterligare en grupp utifrån egna sagoberättelser som röd tråd skapa bilder, teater och animationer.

Sagotema. Hösten 2011
Under fyra förmiddagar fick elever från Åk 2 Östra Tornskolan, Åk 3 Lerbäckskolan och Åk 2/3 Apelskolan utifrån egna sagoberättelser som röd tråd skapa bilder, dans/teater och animationer.

Ett film- & kompositionsprojekt med klass 2/3 Svaleboskolan.       Hösten 2010
I samklang med en musikpedagog från Kulturskolan skapade först eleverna tre kortare musikaliska stycken med sina röster. Varefter en filmpedagog från Kulturskolan i samarbete med musikpedagogen filmsatte barnens stycke med eleverna som aktörer.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se