Filmprojekt med lågstadiet

Animera mera!

Animationsprojekt lågstadiet
 

Sagotema . Hösten 2013 
En klass, åk 2, från Tunaskolan deltog i ett projekt där de med hjälp av pedagoger (Bild, Animation & Stråk) från Kulturskolan färdigställde kortare sagoanimationer.

Sagotema . Våren 2012
Under fyra förmiddagar fick elever från Åk 1/2 BMSL, Åk 3 Vegaskolan utifrån egna sagoberättelser som röd tråd skapa bilder, teater och animationer.

Sagotema . Hösten 2011
Under fyra förmiddagar fick elever från Åk 2 Östra Tornskolan, Åk 3 Lerbäckskolan och Åk 2/3 Apelskolan utifrån egna sagoberättelser som röd tråd skapa bilder, dans/teater och animationer.

Ett film- & kompositionsprojekt med klass 2/3 Svaleboskolan.        Hösten 2010
I samklang med en musikpedagog från Kulturskolan skapade först eleverna tre kortare musikaliska stycken med sina röster. Därefter kopplade en filmpedagog från Kulturskolan in och i samarbete med musikpedagogen infogades barnens musik i en film som inspelats på plats med eleverna som aktörer.