Kulturkollo med film & animation

Lovaktiviteter i filmens tecken!

Kulturkollo

Kulturkollo på Fäladsgården. Under höstlovet 2011 genomfördes ett Kulturkollo där deltagarna kunde välja mellan olika discipliner. Bland annat möttes elever i olika åldrar under en vecka för att gemensamt göra en kortare filmproduktion.

Redan till sommaren 2012 blev det ett nytt Kulturkollo. Den här gången på Kulturmejeriet. Återigen möttes lever i olika åldrar som under en vecka kom att gemensamt göra några kortare filmproduktioner.

Därefter har det varje sommar arrangerats Kulturkollo under sommaren. Där både kortare filmproduktioner och animationer varit en bestående beståndsdel. Sedan några år tillbaka är Stenkrossen – kommunens kulturverkstad värd för Kulturkollot. (Projektet med Kulturkollo är för närvarande vilande och inga nya Kulturkollon planeras just nu).