Filmprojekt med högstadiet

Att själva få lov att prova på att göra film väcker nya insikter i filmens uttrycksmedel!

Animation högstadiet
 

Fan Fiction <3 animation.  

I den här workshopen fick tre högstadieklasser hjälp med att skapa egna fanfictionfilmer. Arbetet påbörjas i klassrummet med ett besök av en filmpedagog, varefter eget manusarbete fullföljdes. Eleverna fick sedan under en heldag på Kulturskolan animera de egna berättelserna och slutligen lägga på ljud och text. De färdiga filmerna visas på Stadsbiblioteket under bokfestivalen Litteralund. (Genomfördes under läsåret 2015/16).

Filmspråk & filmdramaturgi.

Svaleboskolans åk 9 (tre klasser) fick vid först en genomgång av filmens dramaturgi. Sedan såg de alla en film på biograf Kino. Varefter deras teoretiska filmkunskaper fylldes på med en genomgång av filmspråket. (Genomfördes under läsåret 2014/15).

Uppstartskurs i filmarbete.

En högstadiegrupp från Kulturskolans teaterkurs fick en genomgång i filmspråket och filmens berättarmedel. Med sikte på att de själva ska utforma ett manus och göra en inspelning under våren. (Genomfördes under läsåret 2014/15).

Uppstartskurs – eget filmarbete.   

Åk 8 på Nyvångskolan fick ett kortare teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm + goda filmråd på vägen med syfte att ligga till grund för egna filmprojekt på skolan. (Genomfördes under läsåret 2013/14).

Lund i vårt hjärta. 

Tillsammans med Lund Interna­tiona Architecture Film Festival & InnoCarnival Lund bjöds Lunds elever in till att skapa kortare filmer på temat ”Lund i vårt hjärta”. Filmerna skulle ha staden eller arkitekturen som fokus men i övrigt var det fritt att tolka temat som man vill. De inlämnade filmerna - från högstadieskolan Svaneskolan och gymnasieskolan Kattedralskolan - visades sedan under Lund Interna­tional Architecture Film Festival & InnoCarnival Lund. (Genomfördes under våren 2014).

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma.

Hela Åk 6 & åk 8 från Pilängskolan i Lomma kom under läsåret till Kulturskolan och redigerar sina filmalster under skapande skola. Åk 6 fick fått dessutom en egen uppstart med två tillfällen med teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm. (Genomfördes under läsåret 2012/13).

Uppstartskurs – eget filmarbete.

Elever från högstadiet på Vikingaskolan fick kortare teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm med syfte att ligga till grund för ett egna filmprojekt. (Genomfördes under läsåret 2012/13).

Political Movements.

Tilsammans med politiker från Kultur- och fritidsnämnden skapades några kortare filmer med deras egna rörelser. Utifrån detta filmmaterial fick dansgrupper från Kulturskolan Lund skapa egen koreografi som också den filmades och sedan presenterades under utställningen Dansen är närvarande – Dance is Present på Konsthallen i Lund (vintern2012/13). Där utgjorde denna film sedan arbetsmaterial för besökande skolklasser. Vad händer med rörelser som förflyttas mellan människor, över tid, och som sedan tolkas och omformuleras? (Genomfördes under läsåret 2012/13).

Animation för högstadiet.

Vid två tillfällen kom alla 9:orna från Genarps skola till Kulturskolans lokaler och fick en heldags animationskurs. Dessa tillfällen var inlagt i bildämnets kursplan och en obligatorisk del för eleverna. Arbetet och resultatet blev därmed betygsatt. Under dagen färdigställde och ljudsatte eleverna i mindre grupper kortare berättelser med teman som förutbestämts och på färdiga manus skrivna i skolan. (Genomfördes under våren 2013).

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma

Åk 6 & åk 8 från Pilängsskolan i Lomma, dvs de klasser som inte kom under hösten, kommer under våren 2013 till Kulturskolan och redigerar sina filmalster under skapande skola. Åk 6 har dessutom fått två tillfällen med teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm.

Filmprojekt för åk 8 i Genarp: Ung i Genarp.

Genarpskolans 8:or kom under våren 2013  att delta i ett filmprojekt.

Filmprojekt för en klass på Killebäckskolan: Ung i S Sandby

En 8:a från Killebäckskolan kom under våren 2013  att delta i ett filmprojekt.

Filmteori för åk 9 på Killebäckskolan.

Med hjälp av filmexempel kikade vi närmare på filmens dramaturgi. (Våren 2013).

Intryck, Uttryck, avtryck.  

Elever från Vikingaskolan åk 4 - 9 kom under våren 2013 att delta i projekt på Kulturskolan som bland annat mynnade ut i filmer där det teatrala uttrycket tog form med dansen och bilden som grunder.

Animationskurs.

Vid två tillfällen kom alla 9:orna från Genarps skola till Kulturskolans lokaler och fick en heldags animationskurs. Dessa tillfällen var inlagt i bildämnets kursplan och en obligatorisk del för eleverna. Arbetet och resultatet blev därmed betygsatt. Under dagen färdigställde och ljudsatte eleverna i mindre grupper kortare berättelser med teman som förutbestämts och på färdiga manus skrivna i skolan. ((Genomfördes under våren 2012).

Masker – ett bild/film projekt.

Elever från högstadiet på Vikingaskolan kom till Kulturskolan där de i ett kort bildstormande projekt skapar egna masker. Dessa ligger sedan till grund för ett konstnärligt utforskande filmprojekt i det kortare och experimentella formatet. (Våren 2012).

Animation: Skapande skola.

Åk 4 Österskolan, Åk 4 & 5 Östra Tornskolan, Åk 7 Järnåkraskolan, Åk 7 Killebäckskolan & Åk 7 Östra tornskolan kommer under våren i olika former få göra nedslag i animationens förtrollande värld. (Våren 2012).

Animationskurs.  

Vid två tillfällen kom alla 9:orna från Genarps skola till Kulturskolans lokaler och fick en heldags animationskurs. Dessa tillfällen var inlagt i bildämnets kursplan och därmed en obligatorisk del för eleverna. Arbetet och resultatet blev därmed betygsatt. Under dagen färdigställde eleverna i mindre grupper kortare berättelser med teman som förutbestämts och på färdiga manus skrivna i skolan. (Våren 2011).

Ett dubbelpass i filmspråk & filmdramaturgi.

8:orna från Järnåkraskolan (4 klasser), en högstadieklass från International School of Lund Katedralskolan (ISLK) samt Åk 1 moderna språk på gymnasieskolan Katedralskolan klassvis fick nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel. (Hösten 2010).

Dokumentationsprojekt: temavecka kring likabehandlingsplanen

Gunnesboskolan åk 7 & 8 . Våren 2010.
En filmpedagog från Kulturskolan var stöd vid elevers eget skapande.