Filmprojekt med högstadiet

Att själv göra film väcker nya insikter i filmens uttrycksmedel

 

Fan Fiction <3 animation.  Läsåret 15/16
I den här workshopen får tre högstadieklasser hjälp med att skapa egna fanfictionfilmer. Arbetet påbörjas i klassrummet med ett besök av en filmpedagog, varefter ett manus färdigställs. Eleverna får sedan under en heldag på Kulturskolan animera de egna berättelserna och slutligen lägga på ljud och text. De färdiga filmerna visas på Stadsbiblioteket under bokfestivalen Litteralund.

Filmspråk & filmdramaturgi. Läsåret 14/15
Svaleboskolans åk 9 (tre klasser) fick vid först en genomgång av filmens dramaturgi. Sedan såg de alla en film på biograf Kino. Varpå deras teoretiska filmkunskaper fylldes på med en genomgång av filmspråket.

Uppstartskurs i filmarbete. Läsåret 14/15
En högstadiegrupp från Kulturskolans teaterkurs fick en genomgång i filmspråket och filmens berättarmedel. Med sikte på att de själva ska utforma ett manus och göra en inspelning under våren.

Uppstartskurs – eget filmarbete.  Läsåret 13/14
Åk 8 på Nyvångskolan fick ett kortare teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm + goda filmråd på vägen med syfte att ligga till grund för egna filmprojekt.

Lund i vårt hjärta. Våren 2014
Tillsammans med Lund Interna­tional Architecture Film Festival & InnoCarnival Lund bjöd vi in Lunds alla elever till att skapa kortare filmer på temat ”Lund i vårt hjärta”. Filmerna bör ha staden eller arkitekturen som fokus men i övrigt var det fritt att tolka temat som man vill.
De inlämnade filmerna - från högstadieskolan Svaneskolan och gymnasieskolan Katttredralskolan - kommer att visas under höstens Lund Interna­tional Architecture Film Festival & InnoCarnival Lund.

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma. Läsåret 12/13
Hela Åk 6 & åk 8 från Pilängskolan i Lomma kommer under läsåret till Kulturskolan och redigerar sina filmalster under skapande skola. Åk 6 har dessutom fått två tillfällen med teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm.

Uppstartskurs – eget filmarbete. Läsåret 12/13
En större grupp elever från högstadiet på Vikingaskolan har vid ett tillfälle fått kortare teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm med syfte att ligga till grund för ett eget filmprojekt.

Political Movements. Läsåret 12/13
Några politiker i Kultur- och fritidsnämnden har filmats när de utför olika rörelser. Utifrån filmmaterialet har dansgrupper från Kulturskolan Lund skapat koreografier som också filmats, som presenteras under utställningen Dansen är närvarande – Dance is Present 1 december 2012 – 10 februari 2013 på Konsthallen i Lund och som i sin tur utgör arbetsmaterial för skolklasser. Vad händer med rörelser som förflyttas mellan människor, över tid, och som sedan tolkas och omformuleras?

Animation för högstadiet. Våren 2013
Vid två tillfällen kom alla 9:orna från Genarps skola till Kulturskolans lokaler och fick en heldags animationskurs. Dessa tillfällen var inlagt i bildämnets kursplan och en obligatorisk del för eleverna. Arbetet och resultatet blev därmed betygsatt. Under dagen färdigställde och ljudsatte eleverna i mindre grupper kortare berättelser med teman som förutbestämts och på färdiga manus skrivna i skolan.

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma. Våren 2013
Åk 6 & åk 8 från Pilängskolan i Lomma, dvs de klasser som inte kom under hösten, kommer under våren till Kulturskolan och redigerar sina filmalster under skapande skola. Åk 6 har dessutom fått två tillfällen med teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm.

Filmprojekt för åk 8 i Genarp: Ung i Genarp.Våren 2013
Genarpskolans 8:or kom under våren att delta i ett filmprojekt.

Filmprojekt för en klass på Killebäckskolan: Ung i S SandbyVåren 2013
En 8:a från Killebäckskolankom under våren att delta i ett filmprojekt.

Filmteori för åk 9 på Killebäckskolan. Våren 2013
Med hjälp av filmexempel kikade vi närmare på filmens dramaturgi.

Intryck, Uttryck, avtryck.  Våren 2013
Elever från Vikingaskolan åk 4 - 9 kom under våren att delta i projekt på Kulturskolan som bland annat mynnade ut i filmer där det teatrala uttrycket tog form med dansen och bilden som grunder.

 

 

Animationskurs. Våren 2012
Vid två tillfällen kom alla 9:orna från Genarps skola till Kulturskolans lokaler och fick en heldags animationskurs. Dessa tillfällen var inlagt i bildämnets kursplan och en obligatorisk del för eleverna. Arbetet och resultatet blev därmed betygsatt. Under dagen färdigställde och ljudsatte eleverna i mindre grupper kortare berättelser med teman som förutbestämts och på färdiga manus skrivna i skolan.

Masker – ett bild/film projekt. Våren 2012
Elever från högstadiet på Vikingaskolan kommer till Kulturskolan där de i ett kort bildstormande projekt skapar egna masker. Dessa ligger sedan till grund för ett konstnärligt utforskande filmprojekt i det kortare och experimentella formatet.

Animation: Skapande skola. Våren 2012
Åk 4 Österskolan, Åk 4 & 5 Östra Tornskolan, Åk 7 Järnåkraskolan, Åk 7 Killebäckskolan & Åk 7 Östra tornskolan kommer under våren i olika former få göra nedslag i animationens förtrollande värld.

Animationskurs.  Våren 2011
Vid två tillfällen kom alla 9:orna från Genarps skola till Kulturskolans lokaler och fick en heldags animationskurs. Dessa tillfällen var inlagt i bildämnets kursplan och därmed en obligatorisk del för eleverna. Arbetet och resultatet blev därmed betygsatt. Under dagen färdigställde eleverna i mindre grupper kortare berättelser med teman som förutbestämts och på färdiga manus skrivna i skolan.

Ett dubbelpass i filmspråk & filmdramaturgi. Hösten 2010
där alla 8:orna Järnåkraskolan (4 klasser), en högstadieklass från International School of Lund Katedralskolan (ISLK) samt Åk 1 moderna språk på gymnasieskolan Katedralskolan klassvis fick nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.

Dokumentationsprojekt: temavecka kring likabehandlingsplanen Gunnesboskolan åk 7 & 8. Våren 2010
Vid sammanlagt tre tillfällen medverkade en filmpedagog vid elevers eget skapande som ett stöd vis uppstart- och avslutningsfasen

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se