Filmprojekt med gymnasiet

Teori eller praktiska filmövningar? Det är frågan!

Nytt projket
 

Shakespeare – ett animationsäventyr

Med utgångspunkt i några av Shakespeares tragedier genomför en klass i åk 2 på Hedda Andersons gymnasium ett animationsprojekt. (Utförs våren 2020)

Dubbelpass i filmspråk & filmdramaturgi.

Åk 1 på Lingua – LiP (spetsutbildning i moderna språk, film och litteratur) på gymnasieskolan Katedralskolan fick ett teoretiskt nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.
Åk 1 musikesteterna på gymnasieskolan Spyken fick inom kursen kulturhistoria nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel. (Genomfördes läsåret 2012/13).

Ett pass i filmspråk & filmdramaturgi. 

För eleverna i filmkursen på gymnasieskolan Polhem genomfördes ett teoretiskt nedslag i filmspråkets beståndsdelar. (Genomfördes läsåret 2012/13).

Political Movements.

Några politiker i Kultur- och fritidsnämnden har filmats när de utför olika rörelser. Utifrån filmmaterialet har dansgrupper från Kulturskolan Lund skapat koreografier som också filmats, som presenteras under utställningen Dansen är närvarande – Dance is Present 1 december 2012 – 10 februari 2013 på Konsthallen i Lund och som i sin tur utgör arbetsmaterial för skolklasser. Vad händer med rörelser som förflyttas mellan människor, över tid, och som sedan tolkas och omformuleras? (Genomfördes läsåret 2012/13).

Ett pass i filmspråk & filmdramaturgi.

För eleverna i filmkursen på gymnasieskolan Spyken planeras ett nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel. (Genomfördes våren 2012).

Ett dubbelpass i filmspråk & filmdramaturgi.

Åk 1 moderna språk på gymnasieskolan Katedralskolan fick nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel. (Genomfördes hösten 2011).