Fortbildning för lärare & annan  pedagogisk personal

Filmspråket: det nya alfabetet - Att själv skapa film väcker nya insikter i filmspråket

Filmped elever 
 

Boktips på film. 

Uppstarts hjälp för barn- och ungdomsavdelning på Stadsbiblioteket med deras projekt att förmedla boktips med rörliga bilder. Korta inspelningstips och snabb genomgång av I-movie. Med tanke att de sedan ska kunna gå vidare på helt egen hand. (Läsåret 15/16).

Redigera film på iPads.

Grundkurs för några lärare från i filmredigeringsprogrammet I-movie på I-pads. (Läsåret 15/16).

Fortbildning för lärare.   

Med hjälp av filmexempel tittar vi närmare på filmens berättarkomponenter. Vi kom att granska filmspråkets beståndsdelar, begrundar hur de utvecklats och på vilket sätt de olika komponenterna arbetar och hur de kan samverka med filmens dramaturgi för att vidga och föra berättelsen framåt. (Våren 2015).

Lärarkurs: Filmredigering/Imovie.   

Under två tillfällen (halvdagar) genomfördes en kortare filmkurs med syfte att pröva grunderna i filmredigerings programmet I-movie med deltagare från ett lärarlag från gymnasieskolan Polhem. (Hösten 2010).