Filmpedagogik med                     Förberedelseklasser

Några projekt vi genomfört med förberedelseklasser i Lund. Vi gör gärna fler...

Digitalt berättande på Stenkrossen. våren 2018

En workshop med nyanlända gymnasister från Polhem och Vipan. Eleverna skapar kortare berättelser på teman som: Om 10 år, Enresa eller Min favoritplats. Med hjälp av bilder, ljud och/eller kortare filmklipp understöds berättelserna som spelats in med elevernas egna röster.

Masker. Hösten 2017

En bild, dans och filmworkshop. Elever från Lerbäcksskolan förberedleklass genomförde ett kortare bild-, film- & dansprojet. Eleverna färdigställde bland annat porträtt och masker och utifrån dessa utformandes dansövningar.

Masker. Våren 2016

Bild, dans och filmworkshop med en förberedelseklass från Vikingaskolan. Eleverna gör egna heltäckande masker och utifrån dessa skapar de berättelser och rörelser som filmas och ljudsätts.

Animationsglädje. Hösten 2015

Animeringsworkshop med Klostergårdskolans förberedelseklass. 10 nyanlända elever i åldrarna 9 – 12 med sex olika språk får pröva en enklare bild- och animationsuppgift baserat på barnens modersmål.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se