Filmpedagogik med                     Förberedelseklasser

Film är ett språk utan gränser! Nedan presenteras mycket kort några av de projekt vi genomfört med förberedelseklasser i Lund. Vi gör gärna fler...

 

Masker Mask te nat Filmprojekt Stenkrossen

Svårt men inte omöjligt - digitalt berättande på Stenkrossen. våren 2018

En workshop med nyanlända gymnasister från Polhem och Vipan. Eleverna skapar kortare berättelser på teman som: Om 10 år, En resa eller Min favoritplats. Med hjälp av bilder, ljud och/eller kortare filmklipp understöds berättelserna som spelats in med elevernas egna röster. 

Masker. Hösten 2017

En bild, dans och filmworkshop. Elever från Lerbäcksskolan förberedelseklasser genomförde ett kortare bild-, film- & dansprojekt. Eleverna färdigställde bland annat porträtt och masker och utifrån dessa utformandes dansövningar.

Masker. Våren 2016

Bild, dans och filmworkshop med en förberedelseklass från Vikingaskolan. Eleverna gör egna heltäckande masker och utifrån dessa skapar de berättelser och rörelser som filmas och ljudsätts.

Animationsglädje. Hösten 2015

Animeringsworkshop med Klostergårdskolans förberedelseklass. 10 nyanlända elever i åldrarna 9 – 12 med sex olika språk får pröva en enklare bild- och animationsuppgift baserat på barnens modersmål.