Filmpedagogiska projekt läsåret 12/13

Poem Express.
Poem Express är en internationell diktaffischtävling för barn som tycker om att teckna och skriva. Poem Express är också ett podium där barn från olika länder kan visa sina verk för varandra. Sedan 2007 är också Sverige årligen med i arrangemanget. Hösten 2012 deltog återigen några av Lunds skolor och upphovsmänen av de bidrag som utvalts att representera Lund fick delta i en heldag med en animationsworkshop på Kulturskolan. Här gjorde eleverna dels en gemensam animationsfilm utifrån poesiaffischerna (som sedan också visas när Sveriges bidrag utses) och dels fick eleverna en chans att utifrån egna historier själva pröva på animationens mysterier.

Dubbelpass i filmspråk & filmdramaturgi.
Åk 1 på Lingua – LiP (spetsutbildning i moderna språk, film och litteratur) på gymnasieskolan Katedralskolan fick ett teoretiskt nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.
Åk 1 musikesteterna på gymnasieskolan Spyken fick inom kursen kulturhistoria nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.

Ett pass i filmspråk & filmdramaturgi.
För eleverna i filmkursen på gymnasieskolan Polhem genomfördes ett teoretiskt nedslag i filmspråkets beståndsdelar.

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma.
Hela Åk 6 & åk 8 från Pilängskolan i Lomma kommer under läsåret till Kulturskolan och redigerar sina filmalster under skapande skola. Åk 6 har dessutom fått två tillfällen med teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm.

Uppstartskurs – eget filmarbete
En större grupp elever från högstadiet på Vikingaskolan har vid ett tillfälle fått kortare teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm med syfte att ligga till grund för ett eget filmprojekt.

Political Movements
Några politiker i Kultur- och fritidsnämnden har filmats när de utför olika rörelser. Utifrån filmmaterialet har dansgrupper från Kulturskolan Lund skapat koreografier som också filmats, som presenteras under utställningenDansen är närvarande – Dance is Present1 december 2012 – 10 februari 2013 på Konsthallen i Lund och som i sin tur utgör arbetsmaterial för skolklasser. Vad händer med rörelser som förflyttas mellan människor, över tid, och som sedan tolkas och omformuleras?

Våren 2013

Kulturskolan och Kulturgarantin kommer tillsammans under läsåret 12/13 undersöka möjligheten och formerna för att arbeta med film tillsammans med eleveri årskurs 8. En del av Kulturgarantin ska ge eleverna möjlighet för eget skapande. I dagsläget finns inte resurser att genomföra denna del för en hel årskurs men vi vill undersöka på vilket sätt vi skulle kunna göra om/när resurserna ökar. Under hösten har riktlinjer börjats dra upp och under vårterminen planeras ett antal pilotprojet att genomföras.


Animation för högstadiet
Vid två tillfällen kom alla 9:orna från Genarps skola till Kulturskolans lokaler och fick en heldags animationskurs. Dessa tillfällen var inlagt i bildämnets kursplan och en obligatorisk del för eleverna. Arbetet och resultatet blev därmed betygsatt. Under dagen färdigställde och ljudsatte eleverna i mindre grupper kortare berättelser med teman som förutbestämts och på färdiga manus skrivna i skolan.

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma.
Resten av åk 6 & åk 8 från Pilängskolan i Lomma, dvs de klasser som inte kom under hösten, kommer under våren till Kulturskolan och redigerar sina filmalster under skapande skola. Åk 6 har dessutom fått två tillfällen med teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm.

Filmprojekt för åk 8 i Genarp: Ung i Genarp
Genarpskolans 8:or kom under våren att delta i ett filmprojekt.

Filmprojekt för en klass påKillebäckskolan: Ung i S Sandby
En8:a frånKillebäckskolankom under våren att delta i ett filmprojekt.

Animation: Skapande skola
Åk 4Östra Tornskolan (teama religion), Åk 4 Österskolan (gjorde sina animationer på repliker på engelska) och Åk 6 Järnåkraskolan (här kom programmet Frame to frame att utforskas) fick under våren i olika former göra nedslag i animationens förtrollande värld.

Filmteori för åk 9 på Killebäckskolan.
Med hjälp av filmexempel kikade vi närmare på filmens dramaturgi.


Intryck, Uttryck, avtryck
Elever från Vikingaskolan åk 4 - 9 kom under våren att delta i projekt på Kulturskolan som bland annat mynnade ut i filmer där det teatrala uttrycket tog form med dansen och bilden som grunder.

Kulturkollo
Vid sommarlovets första vecka genomfördes ett Kulturkollo där deltagarna kunde välja mellan olika discipliner. Elever i olika åldrar kom gemensamt göra några kortare film- och animationsproduktioner.

Fortbildning för lärare - 23 april
Med hjälp av filmexempel tittar vi närmare på filmens berättarkomponenter. Vi kom att granska filmspråkets beståndsdelar, begrundar hur de utvecklats och på vilket sätt de olika komponenterna arbetar och hur de kan samverka med filmens dramaturgi för att vidga och föra berättelsen framåt.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se