Filmpedagogiska projekt läsåret 11/12

Några av de filmpedagogiska projekt som genomförs under läsåret 11/12 var:

Hösten 2011

Poem Express.
Poem Express är en internationell diktaffischtävling för barn som tycker om att teckna och skriva. Poem Express är också ett podium där barn från olika länder kan visa sina verk för varandra. 2011 deltog följande skolor från Lund Backaskolan, Lovisaskolan, Svensshögskolan, Byskolan, Häckebergaskolan och Svaleboskolan. De vinnande bidragen frän Lund fick delta i en heldag med en animationsworkshop på Kulturskolan där eleverna dels gjorde en gemensam animationsfilm utifrån poesiaffischerna och dels fick chans att animera sina dikter.

Sagotema
Under fyra förmiddagar fick elever från Åk 2 Östra Tornskolan, Åk 3 Lerbäckskolan och Åk 2/3 Apelskolan utifrån egna sagoberättelser som röd tråd skapa bilder, dans/teater och animationer.

Ett dubbelpass i filmspråk & filmdramaturgi.
Åk 1 moderna språk på gymnasieskolan Katedralskolan fick nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.

Dokumentera din närmiljö: ett fotoprojekt.
Elever ur åk 5 Mårtenskolan fick en lektion i att ta bättre bilder. Sedan återkom pedagogen från kulturskolan och var med i elevernas urvalsprocess. Bilderna visades sedan i utställningardels på närmsta biblioteksfilial och i skolans matsal.

Våren 2012
Animationskurs.
Vid två tillfällen kom alla 9:orna från Genarps skola till Kulktursklans lokaler och fick en heldags animationskurs. Dessa tillfällen var inlagt i bildämnets kursplan och en obligatorisk del för eleverna. Arbetet och resultatet blev därmed betygsatt. Under dagen färdigställde och ljudsatteeleverna i mindre grupper kortare berättelser med teman som förutbestämts och på färdiga manus skrivna i skolan.

Ett pass i filmspråk & filmdramaturgi.
För eleverna i filmkursen på gymnasieskolan Spyken planeras ett nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.

Sagotema
Under fyra förmiddagar får elever från Åk 1/2 BMSL, Åk 3 Vegaskolan och ytterligare en grupp utifrån egna sagoberättelser som röd tråd skapa bilder, teater och animationer.

Masker – ett bild/film projekt
Elever från högstadiet på Vikingaskolan kommer till Kulturskolan där de i ett kort bildstormande projekt skapar egna masker. Dessa ligger sedan till grund för ett konstärligt utforskande filmprojekt i det kortare och experimentella formatet.

Animation: Skapande skola
Åk 4 Österskolan, Åk 4 & 5 Östra Tornskolan, Åk 7 Järnåkraskolan, Åk 7 Killebäckskolan & Åk 7 Östra tornskolan kommer under våren i olika former få göra nedslag i animationens förtrollande värld.

Film: Skapande skola
Åk 6 Lebäckskolan kommer under våren att introduceras i filmspråket, skapa egna berättelser och slutligen på Kulturskolan få hjälp med att både spela in och slutredigera berättelserna.

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma.
Åk 6 (två klasser/halvdag) & åk 8 (5 klasser/heldag) från Pilängskolan i Lomma kommer till Kulturskolan och redigerar sina filmalster under skapande skola.

Kulturkollo på Mejeriet.
Vid sommarlovets första vecka genomförs ett Kulturkollo där deltagarna kan välja mellan olika discipliner. Elever i olika åldrar kommer att gemensamt göra några kortare filmproduktioner.

För mer info om något av projekten kontakta:jacob.nilsson@lund.se

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se