Filmpedagogiska projekt läsåret 10/11

Några av de många filmpedagogiska projekt som genomförts under läsåret 10/11 var:

Hösten 2010

Ett film- & kompositionsprojekt med klass 2/3 Svaleboskolan.
Där eleverna i samklang med en musikpedagog från Kulturskolan först skapande tre kortare musikaliska stycken med sina röster. Varefter en filmpedagog från Kulturskolan i samarbete med musikpedagogen filmsatte barnens stycke med eleverna som aktörer.

Ett dubbelpass i filmspråk & filmdramaturgi.
där alla 8:orna Järnåkraskolan (4 klasser), en högstadieklass från International School of Lund Katedralskolan (ISLK) samt Åk 1 moderna språk på gymnasieskolan Katedralskolan klassvis fick nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.

Lärarkurs: Filmredigering/Imovie.
Under två tillfällen (halvdagar) genomfördes en kortare filmkurs med syfte att pröva grunderna i filmredigeringsprogramet Imovie med deltagare från ett lärarlag från gymnasieskolan Polhem.

Kulturkollo på Fäladsgården.
Under höstlovet genomfördes ett Kulturkollo där deltagarna kunde välja mellan olika discipliner. Där elever i olika åldrar träffades under en vecka för att gemensamt göra en kortare filmproduktion.

Våren 2011
Animationskurs.
Vid två tillfällen kom alla 9:orna från Genarps skola till Kulktursklans lokaler och fick en heldags animationskurs. Dessa tillfällen var inlagt i bildämnets kursplan och därmed en obligatorisk del för eleverna. Arbetet och resultatet blev därmed betygsatt. Under dagen färdigställde eleverna i mindre grupper kortare berättelser med teman som förutbestämts och på färdiga manus skrivna i skolan.

Filmspråk & filmdramaturgi.
Under Gunnesboskolans Bokmässa fick elever ur åk 6 nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.

Dokumentationsprojekt: temavecka kring likabehandlingsplanen Gunnesboskolan åk 7 & 8.
Vid sammanlagt tre tillfällen medverkade en filmpedagog vid elevers eget skapande som ett stöd vis uppstart- och avslutningsfasen

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma.
Åk 6 (tre klasser/halvdag) & åk 8 (5 klasser/heldag) från Pilängskolan i Lomma kom till Kulturskolan och redigerade sina filmalster under skapande skola.

Dokumentera din närmiljö- ett fotoprojekt.
Elever ur åk 5 Mårtenskolan fick en lektion i att ta bättre bilder. Sedan återkom pedagogen från kulturskolan och var med i elevernas urvalsprocess. Bilderna visades sedan i en utställning dels på närmsta biblioteksfilial och i skolans matsal. Inledningsvis talde vi också om att också arbeta med film under dokumentationen men tidsbristen i projektet förhindrade detta.

Kulturkollo på Mejeriet.
Vid sommarlovets första vecka genomfördes ett Kulturkollo där deltagarna kunde välja mellan olika discipliner. Elever i olika åldrar träffades under en vecka för att gemensamt göra några kortare filmproduktioner.

För mer info om något av projekten kontakta:jacob.nilsson@lund.se

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se