Filmpedagogiska projekt           med förskolan

"Med en kamera i handen ser de yngsta världen på nya sätt!"

Filmlek

Stubben. Hösten/våren 2018
Ett Creative Agentsprojekt på Körsbärets förskola kopplat till litteracitet. Under projektet möter barnen dans och film i olika övningar som alla knyter an ett nytt specialbeställt offentligt konstverk av David Krantz. Han har skapat en fantasieggande skulptur i brons Stubben -en stubbe med ett antal figurer på som placerats på Körsbärets förskola. Varje figur har en historia kopplad till sig och det pedagogiska projektet utgår från de sagor och karaktärer som finns på stubben. I skulpturen kan förskolebarnen inspireras till fantasi och berättande.

Mina favoritplatser. Våren 2016
Filmworkshop med femåringarna från Lilla kubens, Grynmalargården och Kobjers förskolor. Barnen filmatiserar sina favoritplatser på förskolan. De filmar själva den plats de valt och berättar med egna röster varför just deras val är en favorit.

Min sagovärld. Hösten 2015
5-åringarna på Lilltrollets förskola genomförde ett filmprojekt där de filmade sin egen självtillverkade sagovärld och själva kommenterade vad de byggt. + lite filmtrix som bonus.

Mina favoritplatser – ett Innocarnivalprojekt . Våren 2014
Femåringarna på förskolorna Valen Valle, Lilla kuben, Äpplet & Ulrikedal deltog i ett projekt där de filmatiserar sina favoritplatser. De filmar själva och berättar med egna röster varför just deras val är en favorit.