Film är ett av de tre universella språken, de övriga två: matematik och musik - Frank Capra

Några exempel på teoretisk och praktiska elevkurser vi kan hjälpa er med

Filmped lärrare

Filmspråket och filmdramaturgins grunder

Med utgångspunkt i några olika filmexempel tittar vi närmare på filmspråkets olika beståndsdelar och hur de samverkar med ­filmens dramaturgi för att vidga och föra berättelsen framåt. En lätt svindlade filmresa med nedslag från de första filmerna från 1895till senare filmexempel.

Animation- eller kortfilmsprojekt

Eleverna får möjlighet att själva göra korta och enkla animations- eller filmprojekt. Tillsammans kommer vi överens om vilka förutsättningar som finns och vilken tid vi kan lägga på ert filmprojekt.