Filmpedagogiska projekt läsåret 15/16

Filmpedagogiska projekt läsåret 15/16

Animationsstafett - Kulturnatten
En lekfull, öppen och fantasifull workshop i stafettform. För barn och vuxna. Under Kulturnatten fanns det möjlighet att på Kulturskolan under några timmar komma och pröva en enkel animation i form av ett litet men oändligt reptrick! Varje deltagare fick fortsätta där den tidigare slutat. Tillsammans skapades en kortare film där repet dansade fram efter varje ung filmskapares egna vilja.


Bästa bienalen
Animeringsworkshop med cykeldelar. Med hjälp av stop motion och diverse cykeldelar producerar vi korta animerade filmer. Målgrupp 9 - 14 år.


Animationslädje
Animeringsworkshop med Klostergårdskolans förberedelseklass. 10 nyanlända elever i åldrarna 9 – 12 med sex olika språk får pröva en enklare bild- och animationsuppgift baserat på barnens modersmål.


Mina favoritplatser
Filmworkshop med femåringarna på Lilltrollets fsk. Barnen filmatiserar sina favoritplaster på förskolan. De filmar själva den plats de valt och berättar med egna röster varför just deras val är en favorit.


Redigera film på iPads
Grundkurs för alla elever i åk 3, 4 & 5 på Östra Tornskolan i filmredigeringsprogrammet Imovie + en snabb bonusgenomgång av ett animationsprogram för paddorna.

Boktips på film
Uppstarts hjälp för barn- och ungdomsavdelning på Stadsbiblioteket med deras projekt att förmedla boktips med rörliga bilder. Korta inspelningstips och snabb genomgång av I-movie. Med tanke att de sedan ska kunna gå vidare på egen hand.

Fan Fiction <3 animation
I den här workshopen får tre högstadieklasser hjälp med att skapa egna fanfictionfilmer. Arbetet påbörjas i klassrummet med ett besök av en filmpedagog, varefter ett manus färdigställs. Eleverna får sedan under en heldag på Kulturskolan animera de egna berättelserna och slutligen lägga på ljud och text. De färdiga filmerna visas på Stadsbiblioteket under Littralund.

Vem bryr sig?
Filmworkshop med åk 5 på Gunnesboskolan. Eleverna jobbar efter temat: Vem bryr sig? Om vänskap och mobbing och med hjälp av filmpedagog från Kulturskolan skapas en rad kortfilmer.

Masker.
Bild, dans och filmworkshop med en förberedelseklass från Vikingaskolan. Eleverna gör egna heltäckande masker och utifrån dessa skapar de berättelser och rörelser som filmas och ljudsätts.

Redigera film på iPads.
Grundkurs för några lärare från i filmredigeringsprogrammet iMovie på Ipads.

Mina favoritplatser
Filmworkshop med femåringarna från Lilla Kubens, Grynmalargården och Kobjers förskolor. Barnen filmatiserar sina favoritplaster på förskolan. De filmar själva den plats de valt och berättar med egna röster varför just deras val är en favorit.

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se