Filmhandledningar

pojke-läser-bok

"It's not what a movie is about, it's how it is about it.”

― Roger Ebert

Här nedanfinns aktuella filmhandledningar för nedladdning + några länkar till annat material. Fler kan tillkomma efterhand som de publiceras.

Alla filmers filmhandledning!
Nu finns det också en allmän filmhandledning, som kan användas som utgångspunkt för filmsamtal kring alla filmer som saknar handledning. Syftet med handledningen är att vara en generell och allmän handledning som kan användas som stöd för diskussion i klassrummet efter en filmvisning och i närstudier av en film – av alla filmer i allmänhet och till de fall det saknas en filmhandledning i synnerhet. Avsikten är inte att spänna över alla specifika teman utan texten bör ses som en inspirationsguide för att locka till tolkning, analys och samtal. Några viktiga tekniska begrepp och vedertagna filmtermer tas upp och förslag ges på ingångar till hjälp att närma sig filmens uppbyggnad och tematik. Se pdf nedan: ALLA filmers_filmhandledning.

Faktaansvarig: Kulturskolan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/filmhand

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se