Skånes Ungdomssymfoniorkester

Skånes Ungdomssymfoniorkester (SKUSO) är en orkester för dig som är mellan 12-16 år, är elev vid någon av Skånes kulturskolor och vill vara med och spela i en stor symfoniorkester!

SKUSO LOGGA 2.jpg
I Skånes Ungdomssymfoniorkester erbjuds alla Skånes kulturskoleelever på klassiska instrument chansen att spela symfoniorkester. Under sportlovsveckan får du som deltagare delta i repetitioner ledda av en professionell dirigent samt möta och knyta kontakter med andra elever från hela Skåne. Du får även chansen att lära av och spela tillsammans med musiker från Malmö Symfoniorkester samt lärare från olika skånska kulturskolor som fungerar som instrument-instruktörer.

Datum 2021

  • Söndag 17 januari 2021, Folkparken, Lund.
    Orkester och dirigent träffas för första gången för en gemensam repetitionsdag.
  • Sportlovet 22-26 februari 2021, Malmö Live Konserthus.
    Orkestern repeterar måndag-torsdag kl. 10:00-15:30.
    Genrep eftermiddagen fredag 26/2.
    Veckan avslutas med konsert på fredag 26/2 kl. 19:00 i Malmö Lives stora konsertsal.

Åldersgrupp

Du som är mellan 12-16 år är välkommen att söka. Be din lärare att kontakta
koordinator Hanna Lövgren (uppgifter nedan) om du är något år yngre eller äldre och ändå skulle vilja vara med.

Kostnad

Det kostar ingenting att vara med och alla deltagare får lunch och fika under repetitionsdagarna.

Repertoar 2021

Repertoaren i SKUSO består av både traditionell klassisk musik men även filmmusik.
Mer info om specifika stycken kommer under höst 2020.

SKUSO-kören

På grund av rådande rekommendationer rörande kör-sång och covid-19 har planerna på en SKUSO-kör tyvärr ställts in. Vi beklagar detta och hoppas istället kunna erbjuda körsång som en del av SKUSO-veckan 2022.

Ansökan

Skånes Ungdomssymfoniorkester tillämpar inte provspelning. Du som elev ansöker i samråd med din lärare på din kulturskola.  

Ansökning till Skånes Ungdomssymfoniorkester görs av vårdnadshavare via länken nedan.

Var vänlig observera att det bara är elever som redan är inskrivna vid någon av Skånes Kultur- och musikskolor som kan söka om att vara med i SKUSO.

OBS! På grund av rådande situation med covid-19 kommer vi i nuläget vara tvungna att begränsa antalet elever som kan erbjudas en plats i SKUSO 2021. Beroende på hur läget förändras under hösten och vintern kan detta dock komma att förändras så att fler elever kan erbjudas en plats.

Beroende på hur många som söker kan ett urval behöva göras och vi kan tyvärr inte garantera alla en plats i orkestern. Om du erbjuds en plats får du ett meddelande via e-post tidigast den 20 november 2020.

Ansökan öppnar 21 september. Sista dag att söka är 13 november 2020.

Ansök här

Frågor

Vid frågor kontakta koordinator Hanna Lövgren
E-post: hanna.lovgren@lund.se
Tel: 046-359 37 44
Mob: 073-056 23 64

Skånes Ungdomssymfoniorkester SKUSO är ett initiativ av Skånes 33 Kulturskolor tillsammans med Malmö SymfoniOrkester/Malmö Live i samarbete med Swedbank och Sparbanken Skåne och finansieras till stor del av Sparbanksstiftelserna Finn, Färs & Frosta och Skåne.