Rockgrupper

Rock, pop, olika stilar

Traditionellt består ett rockband av en trummor, elbas, sång samt  kompinstrument så som piano, keyboard och/eller gitarr. Utöver detta kan andra instrument läggas till för att skapa andra klanger och sväng.

Repertoaren utgår från deltagarnas intresse och kan vara allt från Metal till Vispop. Spelar du något av ovanstående instrument finns möjlighet att bli del av ett band på Kulturskolan. Du kan även anmäla dig enbart till att spela i ett band. Kontakta då kulturskolans administration för mer information.