Lunds Stadsorkesters vänner

Information om Lunds Stadsorkesters vänner

Lunds Stadsorkesters Vänner bildades 1987 som stödförening till stadens egen orkester. I föreningen kan alla de konsertbesökare, som uppskattar orkesterns musikaliska insatser, spelglädje och entusiasm, samlas.

Stadsorkestern arbetar under knappa ekonomiska villkor. En viktig uppgift för föreningen är att söka pengar från fonder och andra anslagsgivare för att kunna ge bidrag till engagemang av intressanta och publikdragande solister.

För att stimulera musikerna delar LSV ut stipendier att användas till utvecklande resor och kurser.

Vid konserterna i Stadshallen står föreningen för servering av
kaffe m m.

Du kan hjälpa oss att hålla musiken i Lund levande, genom att betala in 150 kr/år på Stadsorkesterns Vänners plusgiro 403 50 18-3. Som medlem i föreningen får du 20 kronor i rabatt på din konsertbiljett.

Har du intresse av att arbeta aktivt i föreningen – kontakta Jan Sternby, 0733-169761.