Lunds Stadsorkester bildades 1965 och är en del av Kulturskolan Lund. 15 lärare vid Kulturskolan Lund har orkester i sin tjänstgöring. Övriga i orkestern är fritidsmusiker, musiklärare vid andra musikskolor, musikhögskolestuderande och professionella musiker. Orkesterns verksamhet och resultat är frukten av vad kultur och fritidsverksamhet kan ge oss lundabor.

Många av våra medlemmar har fått sin musikutbildning vid Kulturskolan. Stadsorkestern har blivit ett naturligt sätt att som vuxen få utöva sin hobby. Lunds Stadsorkester är lundabornas Stadsorkester, en symfoniorkester med lundabor för lundabor. Intresserad av att vara med? Kontakta enhetschef Chrisitian Halberg, tel 046-359 6715.

Känn Dig varmt välkommen till våra konserter.

Christian Halberg
Enhetschef Kulturskolan Lund
E-post: christian.halberg@lund.se

lunds-satdsorkester-logga

 Lunds Stadsorkester är ansluten till Sveriges Orkesterförbund, SOF.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lso