Orkester, kör & ensemble

Kulturskolan har ett stort antal ensembler av olika typer. Ensemblespel är kostnadsfritt och ingår i undervisningen.

Körsång

Blockflöjtsensembler

Blåsensembler

Rockgrupper

Stråkensembler

Gitarrensembler

Skånes Ungdomssymfoniorkester

Nordiska ungdomsorkestern

Lunds Stadsorkester

Lindebergska skolan