Vanliga frågor

Här kan du få svar på vanliga frågor

Anmäl dig
En anmälan sker på webben. Anmälan görs av vårdnadshavare med hjälp av BankID. 

Avanmäl dig
Som vårdnadshavare loggar du in i systemet med hjälp av BankID. På din startportal finner du länken ”avanmälan” som du använder.

Läsårstider
Kulturskolans läsårstider

Avgifter
Kulturskolan Lund är en kommunal verksamhet och taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Undervisning utanför Lunds stad
Vi har lokaler för undervisning i de östra delarna av Lunds kommun

Logga in på Speedadmin
Detta är vårt system för anmälan och avanmälan

Frånvaroanmälan
Frånvaron meddelar ni direkt till den berörda läraren. Om ni inte har telefonnummer/e-postadress finns dessa uppgifter under rubriken "Kontakta oss - Lärare".

Lunds Stadsorkester
Lunds Stadsorkester bildades 1965 och är en del av Kulturskolan Lund. 15 lärare vid Kulturskolan Lund har orkester i sin tjänstgöring.

Nordiska ungdomsorkestern
Nordiska Ungdomsorkestern är en kurs som är till för dig som vill utveckla ditt orkesterspel! Man kan ansöka till kursen från det år man fyller 16.