Sluta på Kulturskolan

För att snabbt kunna erbjuda nya elever en plats, har vi tagit fram dessa rutiner när någon vill sluta på Kulturskolan Lund. Glöm inte att du ska göra avanmälan i god tid för att avgiften inte ska debiteras.

Så här gör du när du vill sluta eller avanmäla dig

Som elev/vårdnadshavare på Kulturskolan är du registrerad i Kulturskolans administrativa system SpeedAdmin.

Som vårdnadshavare loggar du in i systemet med hjälp av BankID. På din startportal finner du länken ”Avanmälan” som du använder.

Avanmälan inför kommande hösttermin ska ske före 1 maj, inför vårtermin före 1 december.

Här avanmäler du dig

Avgift vid sen avanmälan

Du har alltid sju dagar på dig att tacka nej efter att du får ett erbjudande om plats.

Vid avanmälan efter dag åtta, men innan terminen startat tas en expeditionsavgift ut på 250 kr.

Om du gör en avanmälan efter terminens första undervisningsdag men innan 15 september eller 1 februari debiteras 500 kr.

Om du gör en avanmälan efter 15 september eller 1 februari ska du betala full terminsavgift. (Vi tar hänsyn till allvarlig sjukdom eller flytt från kommunen.)