Sluta på Kulturskolan

För att snabbt kunna erbjuda nya elever plats har vi tagit fram dessa rutiner när någon vill sluta på Kulturskolan Lund. Tänk på att göra avanmälan i god tid för att avgiften inte ska debiteras.

Så här gör du för att avanmäla dig

Som elev/vårdnadshavare på Kulturskolan är du registrerad i Kulturskolans administrativa system SpeedAdmin.

Du loggar in i systemet med BankID.

På din startportal finner du länken ”Avanmälan” som du använder.

Här avanmäler du dig

När du får en plats på Kulturskolan har du alltid sju dagar på dig att tacka nej till erbjudandet. Därefter erbjuder vi platsen till nästa barn i kön. Om du tackar nej efter sju dagar tas en avgift ut.

Avgift vid avanmälan innan terminsstart

Vid avanmälan efter dag åtta, men innan terminen startat tas en expeditionsavgift ut på 250 kr.

Elever som redan går på skolan och vill avanmäla sig inför den kommande höstterminen ska göra det senast 1 maj, inför kommande vårtermin senast 1 december. Då kan nya elever antas i den ordinarie antagningen, och ingen avgift tas ut.

Avgift vid avanmälan under terminen

Om du gör en avanmälan efter terminens första undervisningsdag men innan 15 september eller 1 februari debiteras 500 kr. Det beror på att när terminen startat har vi svårare att fylla den tomma platsen som uppstått.

Om du gör en avanmälan efter 15 september under höstterminen eller 1 februari under våreterminen ska du betala full terminsavgift. (Vi tar hänsyn till allvarlig sjukdom eller flytt från kommunen.)