Om det är kö

Till vissa av de ämnen Kulturskolan erbjuder är det tyvärr kö.

Kulturskolan erbjuder dig som står i kö en plats efterhand som platser blir lediga. De flesta lediga platser uppstår i slutet av ett läsår när elever slutar. Under ett läsår uppstår det oftast bara enstaka lediga platser då någon elev till exempel flyttar från Lund, eller av andra skäl vill sluta.

Så funkar köplatsen

Du står i kö till varje ämne och instrument för sig.

Du kan välja att anmäla dig och köa till max två instrument, men ett obegränsat antal andra ämnen. Du anger i anmälan vilket du vill börja på i första hand, vilket du vill gå på i andra hand osv.

Kö till musikundervisning

Du kan bara få undervisning på ett musikinstrument. Men du kan gå på flera andra ämnen samtidigt.

När du tackar ja till en erbjuden instrumentplats tas dina andra instrumentanmälningar bort, och du förbrukar din kötid. Om du vill gå på något annat instrument längre fram måste du göra en ny anmälan till det instrumentet.

Kö till andra ämnen

Utöver ett instrument kan du välja att gå på flera andra ämnen samtidigt. Våra andra ämnen är bland annat dans, bild, teater/drama och cirkus. Läs mer här.

Du köar till varje ämne för sig. När du tackar ja till en erbjuden ämnesplats som inte är instrument står du automatiskt kvar i kö till andra ämnen.

Var står jag i kön? Hur många har jag före mig i kön? Hur lång tid skall jag vänta på plats?

Din placering i kön anger inte när du kan få en plats. Det påverkas av många olika faktorer.

Lediga platser fördelas efterhand som de uppstår. Läs mer om när de fördelas under Antagning.

  • Vid instrumentundervisning erbjuds du en plats när det finns en ledig plats hos en lärare som undervisar på önskat instrument och du är längst fram i turordningen.
  • För undervisning i grupp erbjuds du plats när det finns en ledig plats i en grupp med rätt ålder och på rätt nivå för barnet. Om barnet har förkunskaper i gruppämnet, ange gärna det i anmälan.

Hur tar ni in elever?

Elever erbjuds plats utifrån anmälningsdatum. De som har köat längst erbjuds plats först.

Undantag: Förtur ges till elever som flyttar till Lund som kan uppvisa intyg på att de undervisats vid annan musik- eller kulturskola i den kommun de tidigare bott. Gäller även studier vid utländsk motsvarande skola. Samma förtur ges som regel till barn som flyttar från Lund till annan kommun i Sverige.

Jag har stått i kön i 5 år, varför får jag ingen plats?

Vissa ämnen erbjuds enbart till barn i en specifik ålder. Det gäller till exempel barndans och rytmik som riktar sig till barn 5-6 år. Om du passerat rätt ålder för ämnet upphör köplatsen automatiskt.

Om ditt barn köar till suzukiundervisning och inte har fått plats innan 7 års ålder så upphör köplatsen till ämnet. Från 7 års ålder kan barnet istället få undervisning med musikcheck.

Här kan du göra anmälan till Musikcheck.

Jag har fått plats och går på ett instrument, men vill byta till ett annat?

Om du vill spela något annat instrument behöver du anmäla dig till det instrumentet. Lediga platser fördelas i turordning efter kötid.

Undantag: Om du har spelat ett instrument i mer än tre år och sen vill byta till ett annat så kan du tillgodoräkna dig hälften av undervisningstiden som kötid till nytt instrument. Du kontaktar expeditionen för att framföra ditt önskemål.

Vad händer om jag tackar nej till en erbjuden plats?

Tackar du av någon anledning nej till en erbjuden plats men ändå vill stå kvar i kö till ämnet måste du meddela Kulturskolans expedition. Du kan logga in i vårt elevsystem och se vilka ämnen du står i kö till. 

Du har sju dagar på dig att tacka nej till erbjuden plats. Därefter erbjuder vi platsen till nästa barn i kön. Om du tackar nej efter sju dagar tillkommer en avgift.

Här kan du läsa mer om Avgifter.

Varför kan jag inte anmäla mig till Kulturskolan på ett instrument när jag är född 2011, 2012 och 2013?

Barn som är födda 2011, 2012 och 2013 som önskar spela instrument måste anmäla sig till musikcheckssystemet och är därmed berättigade till plats.

Här kan du göra anmälan till Musikcheck.

Varför har jag förlorat min köplats?

Varje år i april skickar Kulturskolan ut en uppmaning med e-post om att återanmäla sitt intresse för att stå kvar i Kulturskolans kö inför kommande läsår. Om denna återanmälan inte görs upphör köplatsen.