När kan jag börja?

Du kan börja att spela instrument eller delta i undervisningen vid Kulturskolan Lund vid olika åldrar. Varje instrument eller ämne har en "lägsta ålder" för att börja. Anmälan kan göras tidigast det år som rätt ålder uppnås.

Från 5 år:
Suzukiundervisning i fiol, cello, altfiol och piano 
Dans 
Rytmik 

Från 6 år:
Körsång

Från 7 år:
Instrumentundervisning i:
Tvärflöjt, blockflöjt, oboe, klarinett, saxofon, fagott
Valthorn, trumpet, bariton, trombon, tuba
Fiol, altfiol, cello, kontrabas
Piano
Slagverk
Gitarr, elbas

Teater/drama
Nycirkus

Från 8 år:
Instrumentundervisning i:

Piano i grupp
Musikskapande/komposition

Från 9 år:
Bild

Från 10 år:
Animation

Från 12 år:
Film

Antagen elev kan delta till och med gymnasiet.