Frånvaro och sjukanmälan

Om ditt barn inte kan komma till sin lektion vill vi att du meddelar detta. Extra tacksamma är vi om vi kan få beskedet redan dagen innan. Detta för att kunna använda den överblivna lektionstiden till annan verksamhet.

Frånvaron meddelar du direkt till den berörda läraren.
Här hittar du kontaktuppgifter till Kulturskolans lärare 

Om ditt barn vill sluta helt på Kulturskolan 

Då avanmäler du det via din inloggning i SpeedAdmin, samma system som du använde för att anmäla er. Du kan inte avanmäla ditt barn på något annat sätt än detta.
Sluta på Kulturskolan