Fakturafrågor på Kulturskolan

När ert barn blivit antaget och registrerat för undervisning hos oss får ni varje termin en faktura. Fakturorna skickas ut i mitten av terminen.

Avgiften faktureras vanligen i september för höstterminen och i februari för vårterminen. Betald avgift återbetalas ej.

Lunds kommun kan skicka e-faktura till dig som önskar. Om du vill ha e-faktura, anmäl dig till denna tjänst i din internetbank. 

Betala faktura från Lunds kommun

Om du vill avanmäla ditt barn måste det göras i Kulturskolans elevsystem SpeedAdmin. 

Om avanmälan inte sker i tid blir ni betalningsskyldig. Ingen annan form av kommunikation kring avanmälan är giltig. Observera att det är vårdnadshavare som avanmäler, såvida inte eleven är myndig.

Här loggar du in i Speedadmin

Som vårdnadshavare loggar du in i systemet med hjälp av BankID. På din startportal finner du länken för ”Avanmälan”. Detta skall ske senast 1 maj respektive 1 december inför kommande termin, vilket står tydligt angivet i de mejl som skickats ut till alla vårdnadshavare i samband med att en elev blir erbjuden plats.

Avgift vid sen avanmälan

När du får ett erbjudande om undervisningsplats har du alltid sju dagar på dig att tacka nej.

Vid avanmälan efter dag åtta, men innan terminen startat tas en expeditionsavgift ut på 250 kr.

Om du gör en avanmälan efter terminens första undervisningsdag men innan 15 september eller 1 februari debiteras 500 kr.

Om du gör en avanmälan efter 15 september eller 1 februari ska du betala full terminsavgift. (Vi tar hänsyn till allvarlig sjukdom eller flytt från kommunen.)

Frågor kring fakturan

Om ni anser att något i fakturan är felaktigt så ber vi er omgående kontakta Kulturskolans expedition på kulturskolan@lund.se eller telefon 046-359 67 12.

Påminnelse och inkassokrav

En påminnelse skickas ut 5-10 dagar efter fakturans förfallodag. Om ni betalt och ändå fått påminnelse ber vi er kontakta kommunens ekonomiavdelning.

Inkassokrav följer cirka 10 dagar efter påminnelsen, då med en inkassokostnad.  Om ni har synpunkter på ett inkassoärende ber vi er kontakta kommunens ekonomiavdelning eller inkassochef Lars-Erik Olsson. 

Om föregående termins avgift inte har betalats kan eleven inte fortsätta nästa termin. 

Kontakt

Kommunens ekonomiavdelning
Telefon: 046-359 31 30

Inkassofrågor
Lars-Erik Olsson
Telefon: 046-359 50 34