Fakturafrågor

Faktura från Kulturskolan innebär att ert barn har blivit antaget och registrerat för undervisning hos oss. Detta är underlag för fakturering.

Följande gäller beträffande betalningsskyldighet: För att slippa betalningsskyldighet måste ni ovillkorligen avanmäla ert barn i Kulturskolans elevsystem SpeedAdmin.

Här loggar du in i Speedadmin

Som vårdnadshavare loggar du in i systemet med hjälp av BankID. På din startportal finner du länken ”avanmälan”. Detta skall ske senast 1 maj respektive 1 december, vilket står tydligt angivet i de mejl som skickats ut till alla målsmän i samband med att en elev blir erbjuden plats.

Om avanmälan inte sker i tid blir ni betalningsskyldig. Ingen annan form av kommunikation kring avanmälan är giltig. Observera att det är vårdnadshavare som avanmäler, såvida inte eleven är myndig.

Om ni trots detta anser att fakturan är felaktig så ber vi er omgående kontakta Kulturskolans expedition, 046-359 67 12 säkrast mellan kl 10.00- 12.00. Meddelande går också bra att lämna via telefonsvarare.

Om föregående termins avgift inte betalats kan eleven inte fortsätta nästa termin. 

Påminnelse och inkassokrav

Detta kommer 5-10 dagar efter fakturans förfallodag. Om ni betalt och ändå fått påminnelse ber vi er kontakta kommunens ekonomiavdelning.

Inkassokrav följer cirka 10 dagar efter påminnelsen, då med en inkassokostnad. Innan ärendet gått till inkasso har ni undantagslöst fått påminnelse. Om ni har synpunkter på ett inkassoärende ber vi er kontakta kommunens ekonomiavdelning eller inkassochef Lars-Erik Olsson. 

Kontakt

Elsie Svensson
Telefon: 046-359 54 11

Inkasso
Lars-Erik Olsson
Tel: 046-359 50 34