Elevavgifter på Kulturskolan Lund läsåret 2019/2020

Kulturskolan Lund är en kommunal verksamhet och taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Musikundervisning:

 • Instrument- och musikchecksundervisning: 2200kr/läsår
 • Instrumentundervisning – Suzukimetoden: 2600 kr/läsår
 • Rytmik: 1750 kr/läsår
 • Kör: 1100 kr/läsår
 • Musikdator: 1750 kr/läsår
 • Sånggrupp: 1100 kr/läsår
 • Piano i grupp 1800 kr/läsår
 • Påbyggnadsutbildning 3000kr/läsår
 • Instrumenthyra: 475 kr/termin
  Vi hyr i mån av tillgång ut följande instrument:
  Oboe, fagott, valthorn, trombon, bariton, tuba, fiol, altfiol, cello, kontrabas.

Undervisning i andra estetiska ämnen:

 • Dans: 1750 kr/läsår, 1900 kr/läsår (90 minuter)
 • Drama/Musiklek: 1750 kr/läsår
 • Film: 1800 kr/läsår
 • Animation: 1800 kr/läsår
 • Bild: 1800 kr/läsår
 • Teater: 1750 kr/läsår
 • Skrivargrupp: 1750 kr/läsår
 • Nycirkus: 1750 kr/läsår

Halva avgiften debiteras i början av varje termin. Erlagd avgift återbetalas ej.

Lunds kommun kan skicka e-faktura till de som så önskar. Om ni vill ha e-faktura, anmäl er till denna tjänst i er internetbank.

Antagen elev kan delta till och med gymnasiet.

Det här gäller om en elev vill sluta på Kulturskolan