Avgifter

Elevavgifter

Elevavgifter på Kulturskolan Lund läsåret 2018/2019 (med reservation för ändringar)

 • Animation: 1800 kr/läsår
 • Bild: 1800 kr/läsår
 • Brassrytmik: 1750 kr/läsår
 • Dans: 1750 kr/läsår, 1900 kr/läsår (90 minuter)
 • Drama/Musiklek: 1750 kr/läsår
 • Film: 1800 kr/läsår
 • Instrumentundervisning: 2200kr/läsår
 • Instrumentundervisning-Suzukimetoden: 2600 kr/läsår
 • Kör: 1100 kr/läsår
 • Musikdator: 1750 kr/läsår
 • Nycirkus: 1750 kr/läsår
 • Rytmik: 1750 kr/läsår
 • Skrivargrupp: 1750 kr/läsår
 • Sånggrupp: 1100 kr/läsår
 • Teater: 1750 kr/läsår
 • Träblåsrytmik: 1750 kr/läsår
 • Påbyggnadsutbildning 3000kr/läsår
 • Piano i grupp 1800 kr/läsår

Halva avgiften debiteras i början av varje termin. Erlagd avgift återbetalas ej.

Antagen elev kan delta till och med gymnasiet.

Instrumenthyra: 475 kr/termin
Vi hyr i mån av tillgång ut följande instrument:
Oboe, fagott, valthorn, trombon, bariton, tuba, fiol, altfiol, cello, kontrabas.

Lunds Kommun skickar numera fakturorna som e-faktura till de som så önskar. Om ni vill ha e-faktura, anmäl er till denna tjänst i er internetbank.

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se