Elevavgifter på Kulturskolan Lund

Kulturskolan Lund är en kommunal verksamhet och taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Musikundervisning:

 • Rytmik 875 kr/termin
 • Instrument- och musikchecksundervisning 1100kr/termin
 • Instrumentundervisning med Suzukimetoden 1300 kr/termin
 • Piano i grupp 900 kr/termin
 • Kör 550 kr/termin
 • Sånggrupp 550 kr/termin
 • Musikskapande/komposition 875 kr/termin
 • Påbyggnadsår i musik 1500 kr/termin
 • Instrumenthyra 475 kr/termin

Vi hyr i mån av tillgång ut följande instrument:
Oboe, fagott, valthorn, trombon, bariton, tuba, fiol, altfiol, cello, kontrabas.

Undervisning i andra estetiska ämnen:

 • Dans 875 kr/termin, 900 kr/termin (90 minuter)
 • Teater/drama 875 kr/termin
 • Bild 900 kr/termin
 • Film 900 kr/termin
 • Animation 900 kr/termin
 • Nycirkus 875 kr/termin

Avgiften faktureras i början av varje termin. Betald avgift återbetalas ej.


Lunds kommun kan skicka e-faktura till de som önskar. Om ni vill ha e-faktura, anmäl er till denna tjänst i er internetbank. Antagen elev kan delta till och med gymnasiet.