Elevavgifter på Kulturskolan Lund

Kulturskolan Lund är en kommunal verksamhet och taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Musikundervisning:

 • Rytmik 875 kr/termin
 • Instrument- och musikchecksundervisning 1100 kr/termin
 • Instrumentundervisning med Suzukimetoden 1300 kr/termin
 • Piano i grupp 900 kr/termin
 • Kör 550 kr/termin
 • Sånggrupp 550 kr/termin
 • Musikskapande/komposition 875 kr/termin
 • Påbyggnadsår i musik 1500 kr/termin
 • Instrumenthyra 475 kr/termin

Vi hyr i mån av tillgång ut följande instrument:
Oboe, fagott, valthorn, trombon, bariton, tuba, fiol, altfiol, cello och kontrabas.

Undervisning i andra estetiska ämnen:

 • Dans 875 kr/termin, 900 kr/termin (90 minuter)
 • Teater/drama 875 kr/termin
 • Bild 900 kr/termin
 • Film 900 kr/termin
 • Animation 900 kr/termin
 • Nycirkus 875 kr/termin

Avgiften faktureras i mitten av varje termin. Betald avgift återbetalas ej.

Lunds kommun kan skicka e-faktura till dig som önskar. Om du vill ha e-faktura, anmäl dig till denna tjänst i din internetbank. 

Betala faktura från Lunds kommun

Avgift vid sen avanmälan

Du har alltid sju dagar på dig att tacka nej efter att du får ett erbjudande om plats.

Vid avanmälan efter dag åtta, men innan terminen startat, tas en expeditionsavgift ut på 250 kr.

Om du gör en avanmälan efter terminens första undervisningsdag men innan 15 september eller 1 februari debiteras 500 kr.

Om du gör en avanmälan efter 15 september eller 1 februari ska du betala full terminsavgift. (Vi tar hänsyn till allvarlig sjukdom eller flytt från kommunen.)