Antagning till Kulturskolan

Antagning till Kulturskolan sker genom turordning. Alla som anmäler sig kan tyvärr inte få plats direkt, därför har vi kö till vissa ämnen.

Turordning

Vi tar in elever till lediga platser i turordning efter ködatum. Det datum då anmälan kommer in till Kulturskolan gäller som ködatum. Tyvärr kan vi inte ge exakta besked om när ditt barn får plats på Kulturskolan. Däremot hör vi av oss så fort som det finns en ledig plats. Det går att stå i kö till högst två instrument samtidigt, men till ett obegränsat antal andra ämnen.

Inflyttning från annan kommun

En elev som flyttar in från en annan kommun och tidigare har gått i kommunal musik- eller kulturskola har förtur. Det är för att eleven inte ska behöva få ett uppehåll i sitt lärande. För att få förtur ska du bifoga ett intyg från den tidigare skolan med din anmälan.

Förnya din anmälan årligen

Du behöver varje år göra en förnyelse av din anmälan för att vara aktuell som anmäld inför det kommande läsåret. Det gäller både dig som har en elevplats, och dig som står i kö för att få en.

Förnyelsen kallas "Återanmälan" och kan göras under april månad i Kulturskolans elevregistreringsprogram Speedadmin. Sista dag för återanmälan är 1 maj. En påminnelse om att det är dags att förnya skickas ut i början av april varje år till den e-postadress som du har angett vid anmälan. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress vid behov!

Antagning

Den största antagningen av nya elever görs inför höstterminsstarten. I maj-juni görs den första och största antagningsomgången. Men antagningarna fortsätter ända fram till terminsstarten, och vi fyller på lediga platser efter hand. Antagning av elever till lediga platser sker i turordning efter ködatum. 

De som blir antagna till en plats får en kallelse via e-post. Innan antagningarna är klara kan vi tyvärr inte svara på frågor om vem som får plats.

De som inte har fått plats får inget särskilt meddelande om detta. Under terminerna uppstår ibland lediga platser som vi fyller i turordning efter ködatum.

När en elev börjar på en kurs i instrument upphör eventuella köplatser till andra instrument. Om eleven vill fortsätta stå i kö till ett annat instrument måste en ny anmälan göras. 

Accepterande av plats

När meddelande om antagen plats skickats ut med e-post och SMS behöver eleven inte göra något för att acceptera platsen. Läraren kontaktar dig. När en plats erbjudits och eleven INTE vill börja måste platsen sägas upp med e-post senast sju dagar efter det att erbjudandet skickats ut. 

Fakturering av avgift sker i början av höstterminen samt i början av vårterminen.

Start vid höstterminen

Elev som har fått plats för undervisning på instrument kallas till schemaläggning med sin lärare för att komma överens om veckodag och tid för undervisningen. Vissa lärare tar kontakt direkt med eleven via telefon eller e-post för att göra en överenskommelse. 

Elever som kallas till gruppundervisning, till exempel dans, drama eller pianogrupp, får veta gruppens veckodag och tid samt startdatum i kallelsen.

Sluta på Kulturskolan

Om ditt barn vill sluta på Kulturskolan så avanmäler du det via din inloggning i SpeedAdmin, samma system som du använder för att anmälan. Du kan inte avanmäla ditt barn på något annat sätt än detta. 
Sluta på Kulturskolan