Bra att veta om Kulturskolan

Kulturskolans vecka infaller nästa gång 11 - 15 maj 2019. Under Kulturskolans vecka i maj månad varje år är all reguljär undervisning inställd, men de allra flesta av Kulturskolans elever kommer att bli inblandade i olika typer av utåtriktad verksamhet. I många fall kommer Kulturskolan då också att be om ledigt från ordinarie skola någon dag för att era barn skall kunna deltaga fullt ut.

Som elev på Kulturskolan kan du få ett elevkort av din lärare vilket ger dig fri entré till vissa konserter och rabatt i vissa affärer. Länk till mer information om elevkort finns längst ner på denna sida.

En del instrumentalundervisning, framför allt för nybörjare, kan komma att ske i mindre grupper. Vi garanterar således inte att varje elev får 20 minuter enskild undervisning/vecka. Vi garanterar dock att alla lektioner är minst 20 minuter långa.

Ensemblespel är en mycket viktig del av vår verksamhet - det är där eleverna får möjlighet att utveckla sina färdigheter både individuellt och tillsammans. För orkesterinstrumenten är den i princip obligatorisk, och även elever på andra instrument förväntas deltaga i mån av plats. Vi ber er föräldrar att prioritera detta, och att göra vad ni kan för att era barn verkligen skall kunna deltaga i de ensembler de placeras i.

Avanmälan ska göras i god tid, för att avgift inte ska debiteras.

Avanmälan sker på webben i SpeedAdmin.

  • Avanmälan inför kommande hösttermin ska ske före 1/5, inför vårtermin före 1/12
  • Efter dessa datum faktureras en expeditionsavgift på 250 kr.
  • Avanmälan när terminen startat debiteras med 500 kr.
  • Avanmälanefter 15/9 respektive 1/2, debiteras med full avgift.
    (Hänsyn tas till allvarlig sjukdom och flytt från kommunen)

Elev är berättigad till minst 30 undervisningstillfällen per läsår som även kan innefatta två terminsavslutningar.

I slutet av terminen kan det hända att flera olika sorters verksamhet krockar och att viktiga konserter/föreställningar och repetitioner läggs samtidigt. Från Kulturskolans sida försöker vi verkligen att minimera krockarna, men med tanke på vår verksamhets omfattning är det tyvärr ofrånkomligt.

För att hantera effekterna av krockar är det önskvärt att den berörda eleven senast en månad innan konserten påtala detta för läraren och berätta hur han/hon vill agera. Om eleven inte sagt något senast en månad innan krocken så är det de berörda lärarna som diskuterar fram en lösning.

Relaterad information