Anmäl dig till Kulturskolan

Kulturskolan vänder sig till barn och ungdomar (från 5 år till och med det år man slutar gymnasiet eller fyller 19 år) skrivna i Lunds kommun. Skolan ger undervisning i musikinstrument, sång, bild, animation, film, dans, rytmik, teater/drama, nycirkus och skrivande. Elev kan delta i instrumentundervisning (ett instrument) och samtidigt i annan undervisning. Elev är berättigad till minst 30 undervisningstillfällen per läsår som även kan innefatta två terminsavslutningar. Barn som är födda 2011 och 2012 och som önskar ställa sig i kö för att spela instrument, anmäler sig till separat kö för musikchecksundervisning. Denna kö administreras inte av Kulturskolan Lund. För mer information läs under rubriken ”Musikcheck”.

Hur går anmälan till?

Anmälan görs på webben genom att klicka på länken under relaterad information nedan. Anmälan görs av vårdnadshavare med hjälp av BankID. Om du inte har BankID är du välkommen till oss på Kulturskolan, så gör vi anmälan tillsammans med dig på plats. Boka tid med Eva-Marie Fornell, 046-3596712, eva-marie.fornell@lund.se i förväg. Anmälan utan BankID kan bara göras genom personligt besök på Kulturskolan Lund.

Vi hyr i mån av tillgång ut följande instrument:
Oboe, fagott, valthorn, trombon, bariton, tuba, fiol, altfiol, cello, kontrabas.
Instrumenthyra: 475 kr/termin

Köplacering

Tyvärr kan inte alla som anmäler sig få plats direkt, vi har därför en kö.
Det datum då anmälan kommer till Kulturskolan gäller som ködatum.
Vi tar in elever till lediga platser i turordning efter ködatum. Tyvärr kan vi inte ge exakta besked om när ditt barn får plats på Kulturskolan. Däremot hör vi av oss så fort som det finns en ledig plats. Obs! Det går att köa för högst två instrument.

Inflyttning från annan kommun

Elev som flyttar in från annan kommun och där har gått i kommunal Musik-/Kulturskola har förtur. Intyg från den tidigare skolan ska bifogas anmälan.

Förnyelse av anmälan

Om anmälan gjorts och ingen plats erbjudits måste köplatsen förnyas före 1 maj för att vara aktuell som anmäld för det kommande läsåret. Detta görs under april månad i Speedadmin, vårt webbaserade elevregistreringsprogram.

Återanmälan måste göras senast 30 april i Speedadmin.

Påminnelse om förnyelse av anmälan skickas ut i början på april till de e-postadresser ni angett.

Barn som anmäler sig under 2019 behöver inte förnya sin anmälan 2019.

Intagning av elever

Intagning av nya elever till lediga platser görs i turordning efter ködatum. Den största intagningen görs inför höstterminen, under maj/juni.

Om man börjar på en kurs i instrument upphör eventuell annan köplats till instrument. Om man fortfarande vill stå i kö till annat instrument måste ny anmälan göras.

Innan intagningen är klar kan vi tyvärr inte svara på frågor om vem som får plats. De som inte har fått plats i Kulturskolan får inget särskilt meddelande om detta. Under terminerna uppstår ibland lediga platser som vi fyller i turordning efter ködatum.

Start vid höstterminen

Elev som har fått plats i instrumentundervisning kallas till schemaläggning med sin lärare för att komma överens om veckodag och tid för undervisningen. Vissa lärare tar kontakt direkt med eleven via telefon eller e-post för att göra en överenskommelse. Detta står på vår hemsida vid respektive lärares/ämnes flik.

Elev som kallas till annan undervisning än instrumentundervisning får i kallelsen veta gruppens veckodag och tid samt startdatum.

Accepterande av plats

När meddelande om plats skickats ut med e-post och sms behöver man inte göra något för att acceptera platsen. Läraren kontaktar er. När en plats erbjudits och man INTE vill ta den i anspråk, måsten den sägas upp med e-post senast en vecka efter det att erbjudandet skickats ut.

Fakturering av årsavgiften delas på två tillfällen och sker i början av höstterminen samt i början av vårterminen

Relaterad information