Välkommen till Kulturskolan Lund

Hos Kulturskolan får barn och ungdomar i Lunds kommun möjlighet till undervisning i konstnärliga och kulturella ämnen på eftermiddagar och kvällar. Vi har undervisning i olika ämnen som musik, dans, bild teater, film och mycket mer. Vi undervisar både i enskilda lektioner, i grupper och i projekt.

Barn är nyfikna! Under barn och ungdomstiden formas dina sinnen genom intryck som gör dig till en kreativ och tänkande människa. För barn är fantasi och lekfullhet något som bara uppstår och som kan utvecklas ytterligare med hjälp av en god undervisning. Kultur har även en social innebörd för barn, och genom att ta del av den kan barn hitta vägar att uttrycka både känslor och gemenskap.

Vår undervisning sker både i Lunds tätort och i byarna i kommunen som Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp och Torna Hällestad.

Här undervisar vi

Kulturskolan Lund har många olika orkestrar och körer. Vår bredd är vår styrka.
Vi har bland andra Nordiska Ungdomsorkestern och Lunds Stadsorkester.

Kulturskolan har ca 2500 inskrivna elever som vi undervisar varje vecka. Men vi möter ännu fler i våra evenemang som konserter etc. Vi genomförvarje år ca 250 olika elevkonserter, föreställningar och vernissager, där en stor del äger rum på skolorna runt om i kommunen. Många av våra offentliga dans- och teaterföreställningar sker som skolföreställningar, och under den årliga Kulturskoleveckan på våren där vi möter ca 1500 skolbarn i Folkparken och på Stadsbiblioteket.

Vi erbjuder också kortare kurser och aktiviteter på helgskolan och Kulturskolan PopIn. Här möter vi eleverna i en mer uppsökande verksamhet. 

Välkommen till Kulturskolan Lund

Annika Kharraziha,
John Bjerkert &
Christian Halberg
Enhetschefer Kulturskolan Lund