Information om Kulturskolan

Kulturskolan Lund

Barn är nyfikna. Barn- och ungdomstiden är den tid då alla sinnen är öppna för intryck och den tid då man har möjlighet att formas till en kreativ och tänkande människa. I ett vidgat kunskapsbegrepp där inte bara fakta värderas utan också kommunikation, kreativitet och reflektion har kulturaktiviteter en ovärderlig betydelse. Att stärka barns fantasi, lekfullhet och sinnlighet är en viktig uppgift som för många barn innebär en möjlighet att hantera mer uniforma undervisningsmetoder. Kultur för barn och ungdomar har också en social betydelse där barn med någon form av utanförskap kan finna vägar för uttryck för känslor och gemenskap.

Kulturskolan ger barn och ungdomar i Lunds kommun möjlighet att delta i konstnärlig och kulturell verksamhet efter skoltid.

  • Kulturskolan har verksamhet i musik, dans, bild, teater, film och skrivande. Undervisningen bedrivssom enskilda lektioner, gruppverksamhet och projekt.
  • Orkestrarna och körerna utgör en mycket viktigdel av verksamheten.
  • Skolbion, Nordiska Ungdomsorkestern och Stadsorkestern hör också till Kulturskolan.
  • Kulturskolan har ca 2000 elever, men betydligt fler möter Kulturskolan i den utåtriktade verksamheten. Kulturskolan genomför ca 100 konserter per år varav en stor del äger rum på skolorna runt om i kommunen. Kulturskoleveckan under våren taremot ca 1500 skolbarn i Stadshallen och på Stadsbiblioteket.Många av våra dans- och teaterföreställningarär också skolföreställningar.

Kulturskolan är under ständig utveckling och vi vill gärna ha synpunkter på vårt arbete - hör av dig till oss.

Välkommen till Kulturskolan

Håkan B Carlsson & Christian Halberg
Enhetschefer för Kulturskolan Lund

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se