Välkommen till Kulturskolan Lund

Kulturskolan ger barn och ungdomar i Lunds kommun möjlighet att få undervisning i konstnärliga och kulturella ämnen efter skoltid. Vi har verksamhet i musik, dans, bild, teater, film, nycirkus och skrivande. Undervisningen bedrivs både som enskilda lektioner, gruppverksamhet och projekt.

Barn är nyfikna. Barn- och ungdomstiden är den tid då alla sinnen är öppna för intryck och man formas till en kreativ och tänkande människa. Att stärka barns fantasi, lekfullhet och sinnlighet är en viktig uppgift som för många barn innebär en möjlighet att hantera mer uniforma undervisningsmetoder. Kultur för barn och ungdomar har också en social betydelse där barn med någon form av utanförskap kan finna vägar för uttryck för känslor och gemenskap.

Vi bedriver undervisning både i Lunds tätort, i Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp

Våra många olika orkestrar och körer utgör en mycket viktig del av verksamheten. Skolbion, Nordiska Ungdomsorkestern och Lunds Stadsorkester hör också till Kulturskolan.

Kulturskolan har ca 2300 inskrivna elever som vi möter varje vecka. Men betydligt fler möter Kulturskolan i våra olika utåtriktade verksamheter. Det genomförs ca 250 olika elevkonserter, föreställningar och vernissager årligen, varav en stor del äger rum på skolorna runt om i kommunen. Många av våra offentliga dans- och teaterföreställningar ges också som skolföreställningar, och under Kulturskoleveckan på våren möter vi ca 1500 skolbarn i Folkparken och på Stadsbiblioteket. Helgskolan och Kulturskolan PopIn är verksamhet med delvis nya kulturella yttringar som i nya kontexter ger unga olika former kulturella möten.

Välkommen till Kulturskolan Lund

Annika Kharraziha,
John Bjerkert &
Christian Halberg
Enhetschefer Kulturskolan Lund