Kulturskolans orkestrar och andra större grupper startar upp från 10 maj

5 maj, 2021

Från och med måndag 10 maj öppnar Kulturskolan för alla våra orkestrar och andra större undervisningsgrupper igen. Smittsäkra avstånd hålls förstås vid alla lektioner och aktiviteter. Konserter och uppspel för publik är fortsatt inställda vårterminen ut.

Från och med 10 maj ges all undervisning på Kulturskolan Lund på plats för elever i alla åldrar. Vi är glada att kunna välkomna våra elever tillbaka till ordinarie undervisning. Enbart rytmikundervisningen är undantagen och kommer att fortsätta på distans terminen ut.

Fortsatt gäller att smittsäkert avstånd ska hållas vid alla lektioner och aktiviteter.

Lokalens storlek styr därför hur undervisningen kommer att utformas. Anpassningar av lektionerna kan göras för till exempel större orkestrar, körer, ensembler eller grupper. Där det är nödvändigt kan viss distansundervisning fortsatt förekomma. Din lärare ger dig besked om vad som gäller vid just din lektion.

Föräldrar ska fortsatt vänta utomhus under sitt barns lektion.

Inga uppspel eller konserter för publik i vår

Vanligen brukar våren vara en tid då elever får möjlighet att visa upp allt vad de lärt under året för föräldrar, släkt och vänner och andra intresserade. Men i år är det annorlunda.

Inga publika terminsavslutningar eller uppspel på plats kommer att genomföras under vårterminen. I vissa fall kan filmade avslutningar erbjudas så att föräldrar och andra kan få del av dem, men det är olika från ämne till ämne.

Enbart mindre terminsavslutningar med eleverna i år

Terminsavslutningar görs med varje elevgrupp på deras vanliga lektionstid. Elever med enbart enskild musikundervisning har avslutning på sin vanliga lektionstid.

Utöver detta fortgår följande åtgärder som har införts sedan tidigare:

  • Utökad städning i alla Kulturskolans lokaler.
  • Tillgång till handsprit för besökare i allmänna ytor samt i undervisningsrum.
  • Vårdnadshavare ska inte vistas i lokalerna utan vänta utomhus under deras barns lektionstid.
  • Elever som har symptom eller väntar på provsvar får inte delta i undervisningen på plats.
  • Lärare stannar hemma vid minsta symptom.
  • När en lärare är frånvarande på grund av till exempel sjukdom tar verksamheten inte in vikarier för på plats-undervisning. Detta för att minimera möten mellan ”nya” individer.