Kulturskolan övergår till delvis distansundervisning januari 2021

15 januari, 2021

Med anledning av Coronapandemin gör Kulturskolan Lund nu nya anpassningar av undervisningen. Delar av Kulturskolans undervisning kommer att övergå till distansundervisning när vårterminen startar 18 januari.

  • Alla Kulturskolans elever i högstadie- och gymnasieåldrarna kommer från och med måndag 18 januari att få distansundervisning i sina ämnen.
  • De yngre eleverna fortsätter att få sin undervisning på plats i den vanliga lokalen, men med anpassningar för att inte sprida smitta
  • Undantag görs för de yngre elever som går på ämnen som undervisas i grupp. För att inte behöva ställa in undervisningen för grupperna kommer de också att få undervisning på distans. Det gäller gruppundervisning i all dans, cirkus, drama/teater, bild, film, animation, men även körer och pianogrupp.

Även den enskilda undervisningen för yngre elever kan ges på distans, om förutsättningarna medger det, efter överenskommelse mellan elev/förälder och deras lärare.

Detta gäller med start måndag 18 januari och tillsvidare. Vi följer utvecklingen löpande, och återkommer när läget förändras.

Alla elever blir kontaktade av sin lärare med information om hur undervisningen kommer att läggas upp när den är på distans.

Kort om distansundervisning

Undervisning på distans i estetiska ämnen kommer att vara annorlunda än den brukar. Våra lärare anpassar undervisningen till de nya förutsättningarna, men det kan innebära att både innehållet och lektionernas längd kan förändras. Vi vill fortsätta att inspirera och utveckla alla våra elever med de metoder som går att använda i hemmet.

Ni behöver tillgång till smartphone eller dator eller läsplatta. Som förälder kan du behöva hjälpa till lite extra för att ditt barn ska kunna delta, och särskilt i uppstarten.

Här kan du läsa mer om frågor och svar kring distansundervisning.

/Ledningen på Kulturskolan Lund