Höstterminsstart på Kulturskolan

12 augusti, 2021

Nu välkomnar Kulturskolan Lund alla elever tillbaka till ett nytt läsår. Vår undervisning startar i år från och med den 19 respektive 30 augusti.

Corona

Kulturskolan startar undervisningen på höstterminen utan begränsningar. Alla lektioner kommer att hållas, både enskild lektion och lektion i grupp. Vid behov kommer anpassningar att göras för att undvika trängsel.

Kulturskolan Lund följer fortsatt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 samt de beslut som Lunds kommun fattar. Liksom tidigare ska man förstås alltid stanna hemma om man känner sig krasslig, och tänka på att hålla smittsäkra avstånd på lektionen.

Varje lärare kommer att informera sina elever om vad som gäller för deras undervisning. Mer information finns längst ner på sidan.

Undervisningsstart

Undervisningen på Kulturskolan Lindebergska och dans- och dramaundervisningen i Folkparken startar tidigast från och med måndag 30/8.

All vår övriga undervisning startar från och med torsdag 19/8.

Inga konserter och uppspel just nu

Inledningsvis kommer inga uppspel eller konserter att hållas, eller andra aktiviteter där allmänheten bjuds in. Men vi hoppas kunna delta i Kulturnatten, som i år är framflyttad till lördagen 2 oktober 2021.

Fortsatt glad sommar önskar Kulturskolan!

 

För att minimera risken för smittspridning gäller även denna termin följande i undervisningen:

  • Alla elever uppmanas tvätta händerna med tvål och vatten innan lektion.
  • Elever placeras med avstånd både till varandra och till pedagogen i undervisningssituationen.
  • Endast friska elever får vistas i Kulturskolans lokaler. Meddela din lärare vid frånvaro.
  • Om elev visar symptom under lektionstid kommer eleven få lämna lektionen och vänta på vårdnadshavare utomhus. 
  • Personalen är hemma vid minsta symptom. Vid korttidsfrånvaro kommer vikarie inte att sättas in. Vi meddelar via sms om någon lärare är sjuk .
  • Vårdnadshavare ombedes att hämta, lämna och vänta utanför Kulturskolans lokaler. Undantag för vårdnadshavare till yngre elever men då endast en vårdnadshavare per barn. 
  • Kulturskolan har uppdaterade städrutiner och utsatta områden som dörrhandtag, toaletter, strömbrytare och kontakter spritas regelbundet.
  • Handsprit finns tillgänglig för besökare i verksamheten.