Elev stannar hemma om sjukdomsrisk finns i hemmet

19 mars, 2021

På förekommen anledning vill vi förtydliga våra riktlinjer gällande närvaro fysiskt på Kulturskolan.

Kulturskolan är visserligen en skola, men omfattas inte av skolplikten utan ska istället formellt betraktas som en frivillig fritidsaktivitet. Således gäller inte nationella eller kommunala riktlinjer för grundskolor på Kulturskolan. Det har konsekvensen att smittskyddet går före någon slags närvaroplikt.

Helt konkret innebär det att elever som bor med någon som har symptom, väntar på provsvar eller som har testat positivt ska inte komma till Kulturskolan. Detta gäller även om eleven själv är frisk och helt symptomfri och har gått till grundskolan på dagen.

Om eleven går i enskild musiklektion och meddelar läraren senast dagen innan lektionen så kan distanslektion eventuellt erbjudas för eleven. 
Elever som själva har symptom eller är sjuka ska givetvis inte heller komma till lektion. Då rekommenderas vila, och distansundervisning erbjuds inte.