Information om Kulturskolan Lunds undervisning

16 mars, 2020

Kulturskolan Lund ställer in alla konserter och evenemang oavsett storlek från och med 20-03-17.

Det här gäller för Kulturskolans undervisning i nuläget:

  • All publik verksamhet oavsett storlek ställs in.
    Detta innebär att alla planerade konserter och andra evenemang i Kulturskolans regi ställs in under den närmaste tiden

Under måndagen 20-03-16 gick ett mail med felaktig information ut till alla elever och föräldrar. En rättelse skickades ut strax efter med aktuell information, som också finns här.

Här kan du käsa mer om kommunens arbete angående coronaviruset covid-19.
https://www.lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/kommunens-krisorganisation/coronavirus-covid-19/