Skånes Ungdomssymfoniorkester

10 september, 2019

Skånes Ungdomssymfoniorkester är en regional skånsk symfoniorkester bestående av ungdomar från Skånes alla kulturskolor i åldrarna 12-16 år.

SKUSO_1