Alla sökande till Musikcheck i Kulturskolan har fått plats!

11 juni, 2019

Glädjande är att fler elever än förväntat har valt kulturskolan som aktör. Detta är fantastiskt roligt, men skapar svårigheter att i detta läge ge all information vi önskar inför nästa läsår. Det innebär att vi först under vecka 34 kommer att återkomma med besked angående undervisningsstart, undervisningsdag, namn på lärare och plats för undervisning.

Startbild Musikcheck