Musikcheck

Barn födda 2011, 2012 och 2013 i Lunds kommun har musikcheck. Med musikcheck kan ditt barn få undervisning i ett musikinstrument hos den aktör du väljer i kommunen. För barn födda 2011 -2013 är anmälan öppen och intag sker löpande så snart undervisningsplats finns. Barn födda 2010 och 2014 kommer kunna anmäla sig i mitten av vårterminen -21 inför HT21.

 

Kulturskolan Lund är en av de aktörer du kan välja att få undervisning hos - välkommen till oss!

Vi är en framstående kommunal kulturskola med en hög ambitionsnivå för alla våra elever. Hos oss blir ditt barn en del av ett anrikt musikaliskt sammanhang med siktet inställt på att skapa morgondagens musikutövare.

Vi har låga trösklar med en individuellt anpassad undervisning, och sätter varje barns lärande och utveckling i fokus. Våra elever får både lära sig att spela ett instrument och får även del av glädjen i att kunna musicera tillsammans med andra.

Musikchecken gäller för individuell undervisning på musikinstrument och sång (2011). Lektionstid är 20 minuter och tidpunkten kommer läraren överens om tillsammans med er. Varje elev får minst 30 lektioner per läsår varav två tillfällen kan vara konserter eller uppspel.

Hos oss kan du välja mellan en mängd olika instrument och sång (2011).

Vår undervisning ges i stor utsträckning i kulturskolans lokaler i Lunds centrum, men erbjuds också på andra platser runtom i kommunen då det finns efterfrågan.

Utöver enskild undervisning blir eleven en del av kulturskolan i stort med konserter, uppspel, samarbeten och får delta i samspels lektioner i möjligaste mån.

Vad erbjuder Kulturskolan Lund?

Vilka instrument kan du välja med musikcheck?