Musikcheck

Musikchecken riktar sig till barn födda 2010-2014 som är folkbokförda i Lunds kommun. Med musikcheck kan ditt barn få undervisning i ett musikinstrument hos den aktör du väljer i kommunen. Kulturskolans Lund är en av de aktörer du kan välja att få undervisning hos –välkommen till oss!

Kulturskolan Lund är en framstående kommunal kulturskola med en hög ambitionsnivå för alla våra elever. Hos oss blir ditt barn en del av ett anrikt musikaliskt sammanhang med siktet inställt på att skapa morgondagens musikutövare.

Vi har låga trösklar med en individuellt anpassad undervisning, och sätter varje barns lärande och utveckling i fokus. Våra elever får både lära sig att spela ett instrument och får även del av glädjen i att kunna musicera tillsammans med andra.

Musikcheck gäller för individuell undervisning på musikinstrument och sång. Det finns många olika musikinstrument att välja mellan för alla barn födda 2010-2014. Barn födda 2010-2012 kan också välja sångundervisning.

Lektionstid är 20 minuter och tidpunkten kommer läraren överens om tillsammans med er. Varje elev får minst 30 lektioner per läsår och två tillfällen kan vara konserter eller uppspel.

Vi undervisar på många olika platser i Lund. Vår undervisning ges i stor utsträckning i Kulturskolans lokaler i Lunds centrum, men erbjuds också på andra platser runtom i kommunen när det finns efterfrågan.

Utöver enskild undervisning blir eleven en del av Kulturskolan i stort med konserter, uppspel, samarbeten och kan delta i samspelslektioner i möjligaste mån.

Vad erbjuder Kulturskolan Lund?

Vilka instrument kan du välja med musikcheck?