Musikcheck

Barn födda 2011, 2012 och 2013 i Lunds kommun har musikcheck. Med musikcheck kan ditt barn få undervisning i ett musikinstrument hos den aktör du väljer i kommunen. För barn födda 2011 och 2012 är anmälan öppen och intag sker löpande så snart undervisningsplats finns. Barn födda 2013 kan nu anmäla sig och börja sin undervisning höstterminen 2020.

 

Kulturskolan Lund är en av de aktörer du kan välja att få undervisning hos - välkommen till oss!

Vi är en framstående kommunal kulturskola med en hög ambitionsnivå för alla våra elever. Hos oss blir ditt barn en del av ett anrikt musikaliskt sammanhang med siktet inställt på att skapa morgondagens musikutövare.

Vi har låga trösklar med en individuellt anpassad undervisning, och sätter varje barns lärande och utveckling i fokus. Våra elever får både lära sig att spela ett instrument och får även del av glädjen i att kunna musicera tillsammans med andra.