Musikcheck

Har du barn födda 2011 eller 2012? Nu inför Lunds kommun en musikcheck för barn födda 2011 och 2012. Med musikchecken kan ditt barn få undervisning i ett musikinstrument hos den aktör du väljer i kommunen. Barn födda 2013 kan anmäla sig i musikcheckssystemet från och med 2020-03-01 med möjlighet att börja spela i och med terminsstart i augusti 2020.

 

Kulturskolan Lund är en av de aktörer du kan välja att få undervisning hos - välkommen till oss!

Vi är en framstående kommunal kulturskola med en hög ambitionsnivå för alla våra elever. Hos oss blir ditt barn en del av ett anrikt musikaliskt sammanhang med siktet inställt på att skapa morgondagens musikutövare.

Vi har låga trösklar med en individuellt anpassad undervisning, och sätter varje barns lärande och utveckling i fokus. Våra elever får både lära sig att spela ett instrument och får även del av glädjen i att kunna musicera tillsammans med andra.