Kulturpedagogik

Kulturskolan Lund är en kulturpedagogisk resurs för skolor och förskolor i Lunds kommun.

barn i mask

Kulturskolan Lund har många års erfarenhet av att genomföra olika typer av riktade pedagogiska insatser i grundskolor. Vi kan erbjuda er skola eller förskola allt från korta inspirationstillfällen och kreativitetsboostar, till exempel vid temaveckor eller temadagar, till längre fördjupningsprojekt som kan sträcka sig över hela terminer eller läsår.

Barn och ungdomar behöver utveckla sin kreativitet för att kunna ta till sig och sålla av allt som finns i samhället. Lust och kreativitet är en potential som ständigt behövs för att man ska kunna utvecklas som människa. Eleverna får genom sitt eget skapande en förståelse för olika konstarter och den konstnärliga processen, och ser hur nya möjligheter och idéer växer fram i takt med den skapande processen. Ill exempel kan samarbeten i projekt över de konstnärliga ämnesgränserna vara ett mycket bra sätt att få nya perspektiv på ett skolämne eller ett tema och att pröva nya arbetssätt för eleverna. 

Kulturskolan har professionella kulturpedagoger inom dans, film, bild, drama/teater, musik och cirkus som kan erbjuda specialisthjälp och ett extra fokus i de estetiska lärprocesserna. Vi kan även anordna kompetensutveckling för pedagoger i grundskolorna med fokus på kultur och estetisk utveckling, både i praktisk metodik och genom att ge nya perspektiv på läroplanernas ämnen.

Vi erbjuder många olika färdiga kulturpedagogiska paket, men kan också utforma projekt helt utifrån era behov och önskemål.

Hör av er för en konsultation!

Enhetschef Annika Kharraziha. 046-359 5301  annika.kharraziha@lund.se