Synpunkter

Synpunkter

Om du har synpunkter på vår verksamhet, får du gärna kontakta Enhetschef Christian Halberg eller gå till Lunds kommuns sida för klagomålshantering. Vi vill gärna höra dina synpunkter, så vi kan åtgärda dem på bästa sätt!

Faktaansvarig: Kulturskolan