Sluta på Kulturskolan

Här hittar du information om hur man gör när en vill sluta eller avanmäla sig.

För att utan dröjsmål kunna erbjuda nya elever en plats, gäller rutinerna nedan när någon vill sluta på Kulturskolan Lund. Avanmälan ska göras i tid för att avgift inte ska debiteras.

Så här gör du när du vill sluta eller avanmäla dig från Kulturskolans ordinarie verksamhet

Som elev/vårdnadshavare på Kulturskolan är du registrerad i Kulturskolans administrativa system SpeedAdmin.
All avanmälan sker här: Direktlänk SpeedAdmin Som vårdnadshavare loggar du in i systemet med hjälp av BankID. På din startportal finner du länken ”avanmälan” som du använder. Gäller din avanmälan från musikchecken, se nedan.

Så här gör du när du vill sluta eller avanmäla dig från Kulturskolans musikcheckverksamhet

Om du har valt att spela ett instrument inom Musikchecken och vill sluta, måste du avanmäla dig i via Speedamin-systemet för just Musikchecken. Efter inloggning kommer du till din egen personliga sida där du kan se dina uppgifter och där göra avanmälan. (BankID krävs)  Avanmälan Musikcheck

Datum och tider att hålla koll på när du vill sluta

Den sista dagen för att avgiftsfritt säga upp sin plats inför kommande termin är 1 maj och 1 december. Om du säger upp din plats senare tillkommer en expeditionsavgift för sen avanmälan:

  • Avanmälan inför hösttermin ska ske före 1/5, inför vårtermin före 1/12
  • Efter dessa datum faktureras en expeditionsavgift på 250 kr.
  • Avanmälan när terminen startat debiteras med 500 kr. (Gäller ej Musikcheckselever)
  • Avanmälan efter 15/9 respektive 1/2, debiteras med full avgift.
    (Hänsyn tas till allvarlig sjukdom och flytt från kommunen)