Nordiska Ungdomsorkestern

Carl-Magnus Trygg

Producent för Kulturskolan Lund och Nordiska Ungdomsorkestern
Telefon: 046-359 6714
E-post:carl-magnus.trygg@lund.se

Faktaansvarig: Kulturskolan