Övriga instrument

Här finns kontaktuppgifter i ämnesgruppen övriga instrument. Klicka på lärarens namn för att skicka meddelande via e-post.

Blockflöjt
Pia Loman
Annie Lönngren

Rytmik
Katrin Löfqvist

Slagverksinstrument
Petter Bengtsson
Niklas Bennerholm
Lukas Elgmo
Anna-Karin Henrell

Gitarr
Vahid Hajkazemi
Peter Hallén
Jan-Åke Jönsson
David Kappelmark
Martin Lindell Gilleberg
Jim Nilsson
Joakim Svensson

Sång/Kör
Linda Alexandersson
Victoria Söderberg
Andrea Tjäder
Kristina Wiman, tjänstledig


Musikskapande
Humam Awad