Dans

simone

Simone Höckner
046-359 6749, 0729-816280

johanna

Johanna Gynnstam
046-359 6749

silhuett

Marianne Odendaal
046-359 6749

silhuett

Attila Horvath
040-549148
Ackompanjatör

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se