Frånvaro- sjukanmälan

Om ditt barn inte kan komma till sin lektion vill vi att du meddelar detta. Extra tacksamma är vi om vi kan få beskedet redan dagen innan, nyttja den överblivna lektionstiden till annan verksamhet.

Frånvaron meddelar ni direkt till den berörda läraren. Om ni inte har telefonnummer/e-postadress finns dessa uppgifter under rubriken "Kontakta oss - Lärare".

Om ert barn vill sluta på Kulturskolan så avanmäler ni er själva via er inloggning i SpeedAdmin, samma system som ni använder för att anmäla er. Ni kan inte avanmäla er på något annat sätt än detta.
Läs mer under "Sluta på Kulturskolan", till vänster.