Bestrida en faktura

Faktura från Kulturskolan betyder att ert barn har blivit antaget och registrerat för undervisning hos oss. Detta är underlag för fakturering.

Följande gäller beträffande betalningsskyldigheten: För att slippa betalningsskyldigheten måste ni ovillkorligen avanmäla ert barn i Kulturskolans elevsystem, https://svlund.speedadmin.dk. Detta skall ske senast 1 maj respektive 1 december vilket också står redovisat i de mejl som skickats ut till alla målsmän.

Om ni inte skriftligen och i tid avanmält ert barn är ni skyldig att betala fakturan. Det räcker inte att bara prata med någon, avanmälan måste göras enligt ovan för att vara giltig, vilket vi också vid upprepade tillfällen informerar om, både via mejl och här på vår hemsida. Observera att frågan om huruvida eleven deltagit i verksamheten eller inte är helt ointressant i sammanhanget, har ni anmält er är ni också skyldiga att betala. Observera att det är vårdnadshavare som måste avanmäla, såvida inte deltagaren är myndig.

Om ni trots detta anser att fakturan är felaktig så ber vi er omgående kontakta Kulturskolans expedition, 046-359 6712 säkrast mellan kl 10.00- 12.00. Meddelande går också bra att lämna via telefonsvararen. Låt inte fakturan bara bli liggande utan försäkra er om att det inte blivit fel någonstans.

Påminnelse kommer 5-10 dagar efter fakturans förfallodag. Om ni betalt och ändå fått påminnelse ber vi er kontakta kommunens ekonomiavdelning Elsie Svensson tel 046-359 5411 och påtala detta.

Inkasso följer cirka 10 dagar efter påminnelsen, då med en inkassokostnad. Innan ärendet gått till inkasso har ni undantagslöst fått påminnelse. Räkna inte med att slippa den extrakostnad som uppkommit då ärendet gått så långt.

Om ni har synpunkter på ett inkassoärende ber vi er kontakta Elsie Svensson, tel 046-359 5411 eller inkassochef Lars-Erik Olsson, 046-359 5034.

I den händelse att fakturor förblir obetalda förbehåller vi oss rätten att stänga av elever från undervisningen. Eleven kommer inte heller att kunna antas till någon ny verksamhet inom Kulturskolan Lund förrän alla skulder är betalda. Detta gäller i förekommande fall även syskon skrivna på samma adress.

Vi vill också starkt betona att en eventuell avstängning inte på något sätt innebär att målsmännens betalningsansvar för de obetalda fakturorna upphör.

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se