Helgskola

Kulturskolans helgskola

Kurserna i Kulturskolans helgskola hösten 2017 har nu haft sina avslutningar. Helgskolan återkommer i vår - information om detta kommer att finnas här i vecka 2!

Vad är Kulturskolans helgskola?

Våren 2017 startade vår helgskola med innehåll som kompletterar den undervisning vi redan bedriver. C:a 70 barn deltog under våren i 5 olika kurser. Höstterminen 2017 kan vi erbjuda 7 olika kurser: Teaterverkstad, Mangateckning, Skapa en kortfilm, Söndagsrock, Smarta textilier, Musikalskolan och Forma med Olof. Kurserna äger rum på såväl Kulturskolan (Lindebergska skolan) som Stadshallen och Stenkrossen.

Gemensamt för alla kurserna är att de bedrivs i grupp, inte kräver några förkunskaper och dessutom är så anordnade att deltagarna helst ska kunna se konkreta resultat av verksamheten nästan genast. Men det handlar ändå om kultur på riktigt, kultur som man skulle kunna förkovra sig i ett helt liv om man ville. Lärarna är i de flesta fall unga, förhoppningsvis så unga att deltagarna upplever dem mer som mentorer än som lärare.

I november 2016 fördelade Statens Kulturråd ca 100 miljoner kronor till Kulturskolor i Sverige, och bidraget delas även ut inför 2018. Dessa pengar ska användas för att nå de barn som i dag inte är inskrivna i någon av Kulturskolans kurser. De som står i kö är välkomna, och du kan delta i någon av kurserna samtidigt som du behåller din köplats. Alla som redan fått en Kulturskoleplats måste vi tyvärr tacka nej till. Pengarna är ett tillfälligt ekonomiskt tillskott för 2017 och 2018, och får inte användas till vår ordinarie verksamhet.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se