Distansundervisning i Coronatider

Kulturskolan Lund övergår till delvis distansundervisning från och med måndag 18 januari. Distansundervisningen pågår tills vidare, och kan se olika ut inom olika ämnen. Varje lärare meddelar sina elever hur och i vilket forum undervisningen bedrivs.

Frågor och svar

Hur går distansundervisning till?

Vi försöker i största möjliga mån hålla distanslektionen på varje elevs vanliga lektionstid.
Distanslektion kan ske på flera olika sätt eftersom vi undervisar i många olika ämnen med olika förutsättningar.

Lektionen kan vara antingen i form av videolektion på den vanliga lektionstiden, eller till exempel med övningsuppgifter i olika former som skickas ut i förväg och som sedan följs upp av lärare och elev i videosamtal eller telefonsamtal. Men det kan också finnas andra lektionsvarianter.
Din lärare kommer att informera dig om hur just din lektion ska gå till.

Är det som en vanlig lektion?

Undervisning på distans i estetiska ämnen kommer att vara annorlunda än den brukar. Våra lärare anpassar undervisningen till de nya förutsättningarna, men det kan innebära att både innehållet och lektionernas längd kan förändras för att de ska kunna genomföras hemifrån. Det kan vara lite olika från ämne till ämne. Varje lärare lägger upp det på ett sätt som kan fungera bra för respektive ämne.

Som förälder kan du behöva hjälpa till lite extra för att ditt barn ska kunna delta, och särskilt i uppstarten. Ta kontakt med läraren för att se vad som gäller för just ditt barn.

Vilken teknik behöver jag?

Läraren skickar ut länkar till lektionerna skickas ut med e-post. Tänk på att lägga in en e-postadress direkt till eleven i vårt system Speedadmin, annars behöver du som förälder vidarebefordra lektionslänken till eleven så att den kan delta.

Eleven behöver tillgång till en smartphone, läsplatta eller en dator med kamera, högtalare och mikrofon under lektionstiden.

För att snabbt kunna komma igång använder våra lärare nu i uppstarten olika videosamtalsplattformar. Din lektion kan därför vara i någon av flera olika plattformar. Det kan vara i till exempel Teams, Zoom, Meet, Skype eller till och med Instagram. Vilken plattform som gäller just ditt barn framgår i mailet från läraren för ämnet.

Du ansluter till respektive plattform i datorns webbläsare. Om du använder smartphone kan du behöva ladda ner en gratis app för att delta.
På sikt kommer Teams att vara vår huvudsakliga webbplattform för videosamtal.

Min lärare säger att det är distansundervisning, men jag vill ha vanlig lektion. Måste jag ha distansundervisning?

Ja, vi följer de nationella riktlinjerna för att minska smittspridning för skolor för barn i högstadie- och gymnasieåldrar. Så all vår undervisning för barn i de åldrarna samt undervisning i gruppämnen sker nu på distans.

Min lärare säger att det ska vara vanlig lektion, men jag är rädd att bli smittad. Måste jag ha vanlig lektion?

För yngre barn följer vi också de nationella riktlinjerna för skolor, så för dem har vi vanliga lektioner med anpassningar för att undvika smittspridning. Du kan be din lärare att få distansundervisning på din enskilda lektion, och om det är praktiskt möjligt för läraren att lösa, så kan du få det. Men om det inte går att lösa så är du välkommen att delta som vanligt på plats.

Kan jag göra ett uppehåll i min undervisning och ändå behålla min plats på Kulturskolan?

Nej, du kan inte göra ett uppehåll. Distansundervisningen fungerar som den vanliga undervisningen.

Får jag rabatt på terminsavgiften när det är distansundervisning?

Nej, det är samma avgift som vanligt.

Jag vill inte fortsätta. Måste jag betala en avgift när jag säger upp min plats mitt i terminen?

Normalt tar vi ut en expeditionsavgift vid sen avanmälan under terminen. Men inte under perioden med distansundervisning. Avgiften för sen avanmälan är just nu tillfälligt avskaffad för elever i de ämnen som sker på distans.

Nu när det ska vara på distans så sitter jag på skolbussen hem när min lektionstid är, så jag kan inte vara med. Vad ska jag göra?

Prata med din lärare och se om det går att lösa för dig genom att ni tillfälligt flyttar din lektionstid.

Hur länge gäller det här?

Från och med måndag 18 januari och tills vidare.
Vi följer läget noga och anpassar verksamheten löpande utifrån de beslut som kultur- och fritidsnämnden fattar med grund i de nationella riktlinjer som råder. När förändringar sker informerar ledningen för Kulturskolan alla föräldrar och elever med e-post.

Jag har ingen smartphone eller dator. Vad ska jag göra?

Tyvärr kan vi inte tillhandahålla teknisk utrustning till eleverna. Om inte föräldrarna har möjlighet så kanske någon annan i barnets närhet skulle kunna hjälpa till. Annars, kontakta läraren för att höra om det går att anpassa undervisningen.

Vilka skyddsåtgärder mot smittspridning har ni på lektionerna som är på plats?

  • Utökad städning i alla Kulturskolans lokaler.
  • Tillgång till handsprit för besökare i allmänna ytor samt i undervisningsrum.
  • Tydliga förhållningsregler för vårdnadshavare att inte vistas i lokalerna utan vänta utomhus under deras barns lektionstid.
  • Inga elever med symptom får delta i undervisningen.
  • Tydliga förhållningsregler kring att lärare stannar hemma vid minsta symptom.
  • När en lärare är frånvarande på grund av till exempel sjukdom tas det inte in vikarier. Detta för att minimera möten mellan ”nya” individer.

Måste jag ha munskydd på min lektion på plats nu?

Om du har minsta symptom på sjukdom så ska du inte komma till din lektion. Om du är frisk och får undervisning på plats så är du välkommen att ha munskydd om du vill, men vi kräver inte det, liksom det inte krävs i annan skolverksamhet.

Jag är sjuk och hemma idag, men vill ändå ha lektion på distans. Kan jag få det?

Lektion på distans kräver viss förberedelse, ibland av en annan typ än den vanliga lektionen, så det är inte säkert. Om du är sjuk en längre period så att läraren hinner förbereda sig så kan det gå bra. Stäm isåfall av det med din lärare.

Får jag som förälder vara med på lektionen på plats?

På distanslektioner går det såklart bra. Men i lektionen på plats kan förälder inte vara med. För att kunna hålla avstånd vid lektionerna på plats så uppmanar vi föräldrar att om möjligt vänta utanför huset under elevens lektion. Om barnet har särskilda behov av att föräldern är med - ta upp det med din lärare så kan undantag göras.

Mitt barn har särskilda behov och kan inte sitta vid en skärm, kan inte fokusera så länge i taget. Kan vi få undervisning på plats för hen istället?

Om barnet är i låg- eller mellanstadieålder så kan det gå bra. Stäm av med din lärare för att se om det är möjligt att lösa.

Mitt barn är för litet för att vara med på undervisning på videolektion, bara 5 år.

Du som förälder får då hjälpa ditt barn att kunna delta.  

Jag har fler frågor som min lärare inte kunde svara på. Vart ska jag vända mig?

Kontakta oss via kulturskolan@lund.se så svarar vi på dem så snart vi kan.