Yrkeshögskoleutbildning

Medicinsk sekreterare

Yh-logga.png

 
Medicinsk sekreterare - yrkesinriktad utbildning som ger förutsättningar för anställning som medicinsk sekreterare

Så här går utbildningen till

Undervisningen är schemabunden under fyra terminer på heltid. Du får praktiska och teoretiska kunskaper genom litteratur och elektroniska källor, diskussioner och redovisningar samt studiebesök. Bedömningen av dina kunskaper sker genom praktiska övningar, muntliga redovisningar, skriftliga inlämningar och prov. Utbildningen och yrket lägger stor vikt vid noggrannhet, språkintresse, administration och serviceinriktning. Det är viktigt att behärska tangentbordsteknik (touchmetoden).

Lärande i arbete - LIA

LIA är en förmånlig del av din utbildning, eftersom du får prova på yrket i verkligheten och knyta kontakter med yrkeslivet.

Validering

Om du önskar validera någon kurs så har du möjlighet till det.

Behörighet

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
  • Särskild behörighet med lägst betyg E eller motsvarande
    Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande
    Engelska 6 eller morsvarande
    Matematik 1a, b eller c eller motsvarande

Alla behöriga som söker utbildningen kommer att bli kallade till ett test i svenska och engelska. Resultatet av detta ger poäng i urvalsprocessen.

Kursinnehåll
Yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare innehåller 400 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen är riksrekryterande.

Administration och juridik 35 poäng
Anatomi och sjukdomslära 25 poäng
Arbetsorganisation, arbetspsykologi och arbetsmiljö 15 poäng
Diagnosklassificering 15 poäng
Ekonomi ochutredningsstatistik 30 poäng
Kommunikativ svenska och Informationsteknik i vården 45 poäng
Medicinsk dokumentation 35 poäng
Medicinsk terminologi 25 poäng
Medicinsk engelska 20 poäng
Arbetspsykologi 10 poäng
Samhälle, genus och jämställdhet 20 poäng
Examensarbete 25 poäng
LIA 1 20 poäng
LIA 2 25 poäng
LIA 3 25 poäng
LIA 4 30 poäng

 
Vill du veta mer om utbildningen kontakta: ann.sjostrand@lund.se