Yrkeshögskoleutbildning

Medicinsk sekreterare

Yh-logga.png

 

Så här går utbildningen till
Undervisningen är schemabunden under fyra terminer på heltid. Du får praktiska och teoretiska kunskaper genom litteratur och elektroniska källor, diskussioner och redovisningar samt studiebesök. Bedömningen av dina kunskaper sker genom praktiska övningar, muntliga redovisningar, skriftliga inlämningar och prov.

Lärande i arbete - LIA
LIA är en förmånlig del av din utbildning, eftersom du får prova på yrket i verkligheten och knyta kontakter med yrkeslivet.

Validering
Om du önskar validera någon kurs så har du möjlighet till det.

Behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
  Du uppfyller kraven på den grundläggande behörigheten om du
 1. har gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier på www.yrkeshogskolan.se

 • Särskild behörighet
  Svenska B/Svenska 2 eller Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 2,
  Engelska B/engelska 6, Matematik A/Matematik 1a, b eller c.

Alla som söker utbildningen kommer att bli kallade till ett test i svenska och engelska. Resultatet av detta ger poäng i urvalsprocessen liksom eventuell arbetslivserfarenhet.

Kursinnehåll
Yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterareinnehåller 400 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen är riksrekryterande.

Administration och juridik 35 poäng
Anatomi och sjukdomslära 25 poäng
Arbetsorganisation, arbetspsykologi och arbetsmiljö 25 poäng
Diagnosklassificering 10 poäng
Ekonomi ochutredningsstatistik 25 poäng
Kommunikativ svenska 25 poäng
Medicinsk dokumentation 35poäng
Medicinsk terminologi 25 poäng
Medicinsk engelska 20 poäng
Informationsteknik i vården 25 poäng
Samhälle, genus och jämställdhet 20 poäng
Examensarbete- och projektarbete 30 poäng
LIA 1 20 poäng
LIA 2 25 poäng
LIA 3 25 poäng
LIA 4 30 poäng


Vill du veta mer om utbildningen kontakta: ann.sjostrand@lund.se

Faktaansvarig: Komvux

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för receptionen:

Måndag - fredag:
08:15 – 09:30
09:50 – 12:30
13:15 – 14:30

Kvällsöppet tisdagar
16:00 - 18:00

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
Måndag-fredag: 10:15 - 11:15