Vård- och omsorgsarbete 2 [VÅRVÅR 02]

Gymnasiepoäng: 150

Studieform: Närundervisning och Halvdistans.

Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete 1.

Kursbeskrivning: Kursen är en fördjupning av Vård- och omsorgsarbete 1. Du fördjupar dina kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Examination: Bedömningen av kunskaperna kan ske genom redovisning av enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.

Betyg: Betyg sätts enligt betygskalan A-F.

Kurslitteratur: Arvidsson, G. (2013) Vård- och omsorgsarbete 2 . Stockholm: Liber AB.
ISBN 978-91-47-10770-4

Relaterad information