Specialpedagogik 1 [SPCSPE 01]

Gymnasiepoäng:100

Studieform: Närundervisning och Halvdistans.

Förkunskaper:Grundskola eller motsvarande

Ämnesbeskrivning:Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Du får även utveckla förmågan att möta människor med respekt och arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt.

Examination:Bedömningen av kunskaperna kan ske genom redovisning av enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.

Betyg:Betyg sätts enligt betygskalan A-F.

Kurslitteratur:Larsson, I. (2013) Specialpedagogik 1. Malmö: Gleerups Utbildning AB.
ISBN 978-91-40-68213-0

Relaterad information